Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det ble holdt på engelsk, og flere internasjonale forskere reiste til Stavanger for anledningen.

Published Sist oppdatert

Åpningstalen ble holdt av Henriette Thune. Hun er prodekan for forskning ved fakultetet og understreket viktigheten av temaet og takket alle for deltakelsen på seminaret.

Etterpå presenterte prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø forskningsprosjektet som er ansvarlig for seminaret. Prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home er en studie om digital oppfølging av pasienter med hjertesvikt og pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft i overgangen fra sykehus til hjem. Prosjektperioden er fra 2020-2024 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Kvinne som presenterer
Anne Marie Lunde Husebø holdt den første presentasjonen under seminaret.

Prosjektets mål er å utvikle en sykepleierassistert e-helsetjeneste som kan redusere behandlingsbyrden og kostbare sykehusinnleggelser. Målet er i tillegg å øke helserelatert livskvalitet og samarbeid med helsepersonell hos pasienter med ikke-smittsom sykdom etter utskrivning fra sykehus.

– Seminaret skulle opprinnelig ha blitt avholdt i mars, men ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Jeg er glad for at vi endelig kan møtes fysisk, sier Husebø.

– Digital plattform med flere kommunikasjonsmåter

Studiens digitale plattform er Dignio Connected Care:

– Pasientenes grensesnitt er MyDignio, som har flere funksjoner. Selv om vi visste hvilken digital plattform vi skulle bruke, var vi ikke sikre på hvilke av disse funksjonene pasientene i vårt prosjekt ville finne relevante som oppfølgingstjeneste. Derfor trengte vi å gjøre litt kartlegging i arbeidspakke én og også gjennom evalueringer i arbeidspakke to av hva brukerne tror vil fungere. Det er også flere måter å kommunisere på, sier Husebø.

Doktorgradsstudenten Hege Wathne har vært ansvarlig for datainnsamling og alle resultatene fra pasientene så langt. Den første publikasjonen av prosjektet (Morken et al. 2022) består av 18 studier publisert mellom 2015-2018. Den viser funn fra litteraturgjennomgang om e-helse og hjertesvikt.   

Husebø understreket videre at prosjektet hadde utfordringer med å finne nok pasienter til arbeidspakke to. Omikron kom samtidig som dette skulle starte opp i desember. Det er i dag 14 pasienter i arbeidspakke to: syv pasienter med hjertesvikt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), fire pasienter med hjertesvikt ved St. Olavs Hospital og tre pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft ved SUS.

Digital, hjemmebasert omsorg: metoder, funn og formidling. Evaluering av et nasjonalt velferdsteknologiprogram

Siw Helene Myhrer er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kvinne som snakker
Siw Helene Myhrer snakket om e-helse.

Prosjektet heter «På veien fra pilotering til implementering av e-helse i Norge» – Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Partnerne er Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Programmet varer til 2024.

Myhrer spilte av en film som viser hvordan pasientbehandlingen blir enklere ved fjernoppfølging med digitale hjelpemidler, som er spesielt egnet for kroniske sykdommer. «Jeg pleide å ringe 113 mye. Nå kan jeg klare dette selv. Jeg oppdager tegn på forverring og får tilsyn av sykepleier når jeg trenger det», fastslår en kvinnelig pasient i filmen.

Samlet sett indikerer evalueringen økt sikkerhet og forbedret helse. Tre nasjonale råd om e-helse:

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør legge til rette for å etablere digital hjemmeoppfølging.
  • Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet
  • Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste

Fjernovervåking og prostatakreft

Prosjektet ble presentert av Alison Richardson, professor i kreftsykepleie og omsorg ved livets slutt. Hun er administrerende direktør ved Southampton Academy of Research og direktør for NIHR ARC Wessex, University of Southampton & University Hospital Southampton, Storbritannia.

Dame som holder foredrag og gestikulerer med armene
Alison Richardson var i Norge for anledningen.

Målet er å hjelpe menn og deres familier med å få livet tilbake på rett spor etter diagnose og behandling. Det ble etablert i 2015 og er finansiert av Movember i samarbeid med Prostate Cancer UK.

For menn som lever med og utover prostatakreft er sykdommens innvirkning på hverdagen betydelig. Etter at behandlingen er fullført, rapporterer mange menn om et bredt spekter av problemer, inkludert frykt for tilbakefall, tretthet, erektil dysfunksjon og urininkontinens.

MyMedicalRecord er en skybasert tjeneste som tilhører Microsoft Azure (datasenteret i Storbritannia). Det er en sikker journal som pasienten eier og muliggjør løpende samhandling mellom pasient og kliniske team. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 fra alle steder eller enheter med internettforbindelse. Programvaren har en enkel toveisintegrasjon for å legge til pasienter og nødvendige sykehusdata og er bygget på en moderne, åpen plattform som gjør det mulig for flere apper og bærbare enheter å koble til samme datalager.

Felles beslutningstaking

Glyn Elwyn er professor ved Coproduction Laboratory, Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice, Dartmouth College, USA.

– Vi lever i en verden som er i bevegelse. Det går veldig raskt, sier Elwyn, som diskuterte kommunikasjonen mellom behandler og pasient med de fremmøtte ved UiS basert på illustrasjoner i presentasjonen.

Ifølge ham er det fire nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet:

  • Populasjoner av agenter og artefakter
  • Samhandler
  • Dynamisk
  • Med nye regler og styringsmekanismer, og nedenfra og opp-nettverk
Mann som holder foredrag
Glyn Elwyn fremhevet nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet.

– Teknologi knytter mennesker sammen på måter vi ikke kjente til fra før, sier Elwyn, som videre diskuterte definisjonen av delt beslutningstaking, som er sentralt i helsevesenet.

Det er en tilnærming der klinikere og pasienter tar beslutninger sammen, ved å bruke de beste tilgjengelige bevisene om sannsynlige fordeler og skader ved hvert alternativ, og hvor folk støttes til å komme frem til informerte preferanser. Elwyn påpekte at den siste delen er den viktigste.

Teknologi vil ifølge ham hjelpe i prosessen med å utvikle kommunikasjonen i helsesektoren på en moderne måte, noe han forklarte med funksjonaliteten til flere mobilapplikasjoner.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...