Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det ble holdt på engelsk, og flere internasjonale forskere reiste til Stavanger for anledningen.

Published Endret

Åpningstalen ble holdt av Henriette Thune. Hun er prodekan for forskning ved fakultetet og understreket viktigheten av temaet og takket alle for deltakelsen på seminaret.

Etterpå presenterte prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø forskningsprosjektet som er ansvarlig for seminaret. Prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home er en studie om digital oppfølging av pasienter med hjertesvikt og pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft i overgangen fra sykehus til hjem. Prosjektperioden er fra 2020-2024 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Kvinne som presenterer
Anne Marie Lunde Husebø holdt den første presentasjonen under seminaret.

Prosjektets mål er å utvikle en sykepleierassistert e-helsetjeneste som kan redusere behandlingsbyrden og kostbare sykehusinnleggelser. Målet er i tillegg å øke helserelatert livskvalitet og samarbeid med helsepersonell hos pasienter med ikke-smittsom sykdom etter utskrivning fra sykehus.

– Seminaret skulle opprinnelig ha blitt avholdt i mars, men ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Jeg er glad for at vi endelig kan møtes fysisk, sier Husebø.

– Digital plattform med flere kommunikasjonsmåter

Studiens digitale plattform er Dignio Connected Care:

– Pasientenes grensesnitt er MyDignio, som har flere funksjoner. Selv om vi visste hvilken digital plattform vi skulle bruke, var vi ikke sikre på hvilke av disse funksjonene pasientene i vårt prosjekt ville finne relevante som oppfølgingstjeneste. Derfor trengte vi å gjøre litt kartlegging i arbeidspakke én og også gjennom evalueringer i arbeidspakke to av hva brukerne tror vil fungere. Det er også flere måter å kommunisere på, sier Husebø.

Doktorgradsstudenten Hege Wathne har vært ansvarlig for datainnsamling og alle resultatene fra pasientene så langt. Den første publikasjonen av prosjektet (Morken et al. 2022) består av 18 studier publisert mellom 2015-2018. Den viser funn fra litteraturgjennomgang om e-helse og hjertesvikt.   

Husebø understreket videre at prosjektet hadde utfordringer med å finne nok pasienter til arbeidspakke to. Omikron kom samtidig som dette skulle starte opp i desember. Det er i dag 14 pasienter i arbeidspakke to: syv pasienter med hjertesvikt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), fire pasienter med hjertesvikt ved St. Olavs Hospital og tre pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft ved SUS.

Digital, hjemmebasert omsorg: metoder, funn og formidling. Evaluering av et nasjonalt velferdsteknologiprogram

Siw Helene Myhrer er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kvinne som snakker
Siw Helene Myhrer snakket om e-helse.

Prosjektet heter «På veien fra pilotering til implementering av e-helse i Norge» – Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Partnerne er Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Programmet varer til 2024.

Myhrer spilte av en film som viser hvordan pasientbehandlingen blir enklere ved fjernoppfølging med digitale hjelpemidler, som er spesielt egnet for kroniske sykdommer. «Jeg pleide å ringe 113 mye. Nå kan jeg klare dette selv. Jeg oppdager tegn på forverring og får tilsyn av sykepleier når jeg trenger det», fastslår en kvinnelig pasient i filmen.

Samlet sett indikerer evalueringen økt sikkerhet og forbedret helse. Tre nasjonale råd om e-helse:

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør legge til rette for å etablere digital hjemmeoppfølging.
  • Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet
  • Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste

Fjernovervåking og prostatakreft

Prosjektet ble presentert av Alison Richardson, professor i kreftsykepleie og omsorg ved livets slutt. Hun er administrerende direktør ved Southampton Academy of Research og direktør for NIHR ARC Wessex, University of Southampton & University Hospital Southampton, Storbritannia.

Dame som holder foredrag og gestikulerer med armene
Alison Richardson var i Norge for anledningen.

Målet er å hjelpe menn og deres familier med å få livet tilbake på rett spor etter diagnose og behandling. Det ble etablert i 2015 og er finansiert av Movember i samarbeid med Prostate Cancer UK.

For menn som lever med og utover prostatakreft er sykdommens innvirkning på hverdagen betydelig. Etter at behandlingen er fullført, rapporterer mange menn om et bredt spekter av problemer, inkludert frykt for tilbakefall, tretthet, erektil dysfunksjon og urininkontinens.

MyMedicalRecord er en skybasert tjeneste som tilhører Microsoft Azure (datasenteret i Storbritannia). Det er en sikker journal som pasienten eier og muliggjør løpende samhandling mellom pasient og kliniske team. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 fra alle steder eller enheter med internettforbindelse. Programvaren har en enkel toveisintegrasjon for å legge til pasienter og nødvendige sykehusdata og er bygget på en moderne, åpen plattform som gjør det mulig for flere apper og bærbare enheter å koble til samme datalager.

Felles beslutningstaking

Glyn Elwyn er professor ved Coproduction Laboratory, Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice, Dartmouth College, USA.

– Vi lever i en verden som er i bevegelse. Det går veldig raskt, sier Elwyn, som diskuterte kommunikasjonen mellom behandler og pasient med de fremmøtte ved UiS basert på illustrasjoner i presentasjonen.

Ifølge ham er det fire nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet:

  • Populasjoner av agenter og artefakter
  • Samhandler
  • Dynamisk
  • Med nye regler og styringsmekanismer, og nedenfra og opp-nettverk
Mann som holder foredrag
Glyn Elwyn fremhevet nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet.

– Teknologi knytter mennesker sammen på måter vi ikke kjente til fra før, sier Elwyn, som videre diskuterte definisjonen av delt beslutningstaking, som er sentralt i helsevesenet.

Det er en tilnærming der klinikere og pasienter tar beslutninger sammen, ved å bruke de beste tilgjengelige bevisene om sannsynlige fordeler og skader ved hvert alternativ, og hvor folk støttes til å komme frem til informerte preferanser. Elwyn påpekte at den siste delen er den viktigste.

Teknologi vil ifølge ham hjelpe i prosessen med å utvikle kommunikasjonen i helsesektoren på en moderne måte, noe han forklarte med funksjonaliteten til flere mobilapplikasjoner.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...