Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia

Digitaliseringen av samfunnet og folks mediehverdag går gjennom store endringer. Hvordan påvirker det medielandskapet i Skandinavia?

Publisert Sist oppdatert
Om prosjektet

Deltakere: Forskere fra Karlstads universitet, IT universitet København, Vrije Universiteit Amsterdam og UiS.

Finansiering: Anne Marie og Gustav Anders stiftelse för mediaforskning med formål å fremme en fri presse og fri meningsutveksling.

Hvordan vil journalister arbeide i framtiden?

Det skandinaviske medielandskapet endrer seg

Skandinaviske nyhetsnettsteder: Blå noder er nasjonale aviser, grønne noder er regionale aviser og lilla noder er lokalaviser. Størrelsen illustrerer mengden hyperlenker som kommer inn til siden.

Medienes forretningsmodeller utfordres av sosiale medier som Google og Facebook, statlige reguleringer og støtteordninger kommer under press, og eierskapet konsentreres.

Særlig er skandinaviske lokalaviser utsatt for eierskapskonsentrasjon fordi kostnader forbundet med programmatisk reklame og algoritmisk nyhetsproduksjon øker presset på nyhetsmediene.

Forskningsprosjektet undersøker hvordan digitaliseringen påvirker det særegne med den skandinaviske mediemodellen – balansen mellom statlig og privat eierskap, medieregulering, lokalavisstrukturen og allmennkringkastingens posisjon.

digital medieøkonomi

Hvordan påvirker endrede økonomiske rammebetingelser journalistikken i lokalmediene?

Mann leser papiravis med ipad ved siden av

Dette undersøker vi først og fremst ved å analysere hva som skjer når små lokalaviser møter den digitale økonomien.

Postdoktor Nina Kvalheim jobber med aviseierskap og digitalisering. Kvalheim er særlig interessert i hvordan avisdrift endrer seg i lys av nye markedsforhold, og framtiden for papir og nett.

Prosjektleder Helle Sjøvaag jobber med en bok om journalistikkens businessmodeller. Boken tar særlig for seg faktorer som ikke endrer seg under digitaliseringen, særlig med tanke på mediebruk, eierskap, inntekter og regulering.

Aktuelle artikler av våre forskere:
Journalistikk mellom stat og marked (Routledge, 2021)
Lokalaviser og reklamemarkedet (Sciendo, 2021)
Nyheter på sosiale medier (Tandfonline, 2021)
Medier, Facebook og engasjement (Sage Journals, 2021)
Amedias oppkjøp av Norsjø Media (Journalism Practice, 2020)
Oversikt over medieeierskap (The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies, 2019).

Algoritmer i journalistikken

Hva slags journalistikk får lesere av nettaviser til å bli abonnenter?

Thomas Owren

Nettavisene forsøker hele tiden å få leserne til å betale for nyhetene. Stipendiat Thomas Owren undersøker hva slags journalistikk som får lesere av nettaviser til å bli abonnenter.

Han er særlig opptatt av hva dette gjør med den digital journalistikken, og hvordan algoritmiske prosesser påvirker tradisjonelle nyhetsverdier.

risiko i avisbransjen

Hvordan vurderer direktører i danske, norske og svenske aviskonsern risiko?

Logoer sosiale medier

Utenlandske aktører som Google og Facebook er med på å øke risikoen i avisbransjen, særlig forbundet med reklamemarkedet.

I tillegg er regulering et omstridt tema på tvers av de tre landene.

Målet er å avdekke hvilke forventninger og bekymringer som finnes på medieledernivå i Skandinavia, som kan ha en innvirkning på medielandskapet i fremtiden.

digitale informasjonslandskap

Hvor sterkt er det journalistiske nettverket i forhold til nettverk i andre sektorer?

Prosjektet har samlet inn store mengder hyperlenkedata fra det danske, norske og svenske online-landskapet.

Målet er å kartlegge hvor sterkt det journalistiske nettverket er i forhold til nettverk i andre sektorer, som politikk, næringsliv, det offentlige, frivilligheten, kultur, sport og organisasjonslivet.

Analysene vil vise hvilke nettverk journalistikken er tettest tilknyttet, hvorvidt en polarisering av samfunnet er synlig på nettet, og hvilken posisjon digitale eller alternative medier og influensere har i nettverket.

Denne artikkelen undersøker hyperlenke-nettverket til de skandinaviske nyhetsmediene (Digital Journalism, 2019)

Forskergruppen

Professor i journalistikk
51832739
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i medievitenskap
51831650
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i journalistikk
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Michael Karlsson
Professor
Mario Haim
Førsteamanuensis
Aske Kammer
Førsteamanuensis
Wouter van Atteveldt
Førsteamanuensis