Hopp til hovedinnhold

Disputas for Cille Hagland Sevild

Onsdag 23. juni 2021 kl. 10:00-14:00,
Zoom.

Cille Hagland Sevild, kandidat ved ph.d.- studiet i helse og medisin, disputerer for graden philosophiae doctor.

Publisert: Endret:
Cille Hagland Sevild
Cille Hagland Sevild

Onsdag 23. juni vil Cille Hagland Sevild, kandidat ved ph.d.- studiet i helse og medisin, disputere for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Sevild forsvarer avhandlingen: The complexity of lifestyle change, motivation, and health among participants in a Healthy Life Centre

Alle interesserte ønskes herved velkommen, via Zoom, til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.

Tema for prøveforelesning: Helsefremming på individnivå og populasjonsnivå - dilemma og evidens

Følg disputas og prøveforelesning

Møte-ID: 661 3702 1876

Passord: 703536

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.