Disputas for Heidi Dombestein

Fredag 20. august 2021 kl. 10:00-14:00,
Zoom.

Heidi Dombestein disputerer for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Published Endret

Dombestein forsvarer avhandlingen Adult-Child Caregivers’ Motivations when Caring for Home-Dwelling Parents with Dementia

Alle interesserte ønskes herved velkommen til å delta på prøveforelesning og disputas via Zoom.

Møte-ID: 619 9803 5847

Passord: 399884

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Dråpen som får begeret til å flyte over" Faktorer som avgjør om personer med demenssykdom kan bo hjemme.

Retningslinjer for publikum:
• Ikke bruk videokameraet
• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas