Hopp til hovedinnhold

Disputas for Unn Elisabeth Hammervold

Fredag 24. september 2021 kl. 10:00-15:00,
Zoom.

Unn Elisabeth Hammervold disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Publisert: Endret:

Hammervold forsvarer avhandlingen Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services: A qualitative study

Alle interesserte ønskes herved velkommen, via Zoom, til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12:00.

Tema for prøveforelesning: Hva er det teoretiske grunnlaget for recovery i psykisk helsearbeid og hva hemmer og fremmer implementering av dette i Norge?

Bedømmelseskomité:

1. Eva Langeland, professor, Høgskulen på Vestlandet

2. Lene Lauge Berring, førsteamanuensis, Syddansk Universitet

3. Petter Viksveen, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder: Hildegunn Sagvaag, professor, Universitetet i Stavanger

Medveileder: Reidun Norvoll, forsker, OsloMet

Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen og disputasen

Møte-ID: 619 4248 8162

Passord: 273122

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet

• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.