Hopp til hovedinnhold

Disputas om god sosial og emosjonell kompetanse blant elever i ungdomsskolen

Fredag 13. mai 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus,
Auditorium E-164.

Disputas om god sosial og emosjonell kompetanse.

Publisert: Endret:

Fredag 13. mai klokka 12.00 forsvarer Lene Vestad forsvarer sin doktorgradsavhandling"The Role of Social and Emotional Competencies in Academic Efficacy Beliefs, Emotional Distress, and Academic Stress- A Study Among Lower Secondary School Students”. Prøveforelesningen og disputasen er halvdigital og vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 og på Zoom.

Lene Vestad
Lene Vestad. Foto: Jeanette Larsen/UiS.

Prøveforelesningen starter klokken 10.00 og har tildelt emne «Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel, og hvordan kan dette ses i lys av fremtidsferdigheter i skolen?». Selve disputasen starter klokken 12.00 og blir ledet av Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

I bedømmelseskomiteen sitter førsteamanuensis Stine M. Ekornes, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge, NTNU, førsteamanuensis Johan Korhonen, Åbo Akademi, Finland og professor Erling G. Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS.

Her kan du følge disputasen digitalt

Meeting ID: 688 5198 1942

Password: 352681