Disputas om god sosial og emosjonell kompetanse blant elever i ungdomsskolen

Fredag 13. mai 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus,
Auditorium E-164.

Disputas om god sosial og emosjonell kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 13. mai klokka 12.00 forsvarer Lene Vestad forsvarer sin doktorgradsavhandling"The Role of Social and Emotional Competencies in Academic Efficacy Beliefs, Emotional Distress, and Academic Stress- A Study Among Lower Secondary School Students”. Prøveforelesningen og disputasen er halvdigital og vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 og på Zoom.

Lene Vestad
Lene Vestad. Foto: Jeanette Larsen/UiS.

Prøveforelesningen starter klokken 10.00 og har tildelt emne «Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel, og hvordan kan dette ses i lys av fremtidsferdigheter i skolen?». Selve disputasen starter klokken 12.00 og blir ledet av Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

I bedømmelseskomiteen sitter førsteamanuensis Stine M. Ekornes, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge, NTNU, førsteamanuensis Johan Korhonen, Åbo Akademi, Finland og professor Erling G. Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS.

Her kan du følge disputasen digitalt

Meeting ID: 688 5198 1942

Password: 352681