Disputas om koreografi og notasjon

Johan Jutterström disputerte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) 6. desember 2018. Jutterström har sett på hvordan en koreografisk tilnærming utfordrer musikknotasjon.

Published Endret
Ng Revisited, stipendiat Johan Jutterström.

Johan Jutterström disputerte ved Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger 6. desember 2018. Jutterström har sett på hvordan en koreografisk tilnærming utfordrer musikknotasjon, og hvordan musikalsk struktur forstås og kommuniseres gjennom notasjon. Videre har han sett på hvordan den koreografiske tilnærmingen endrer de tidsmessige parameterne og rommets rolle i en musikalsk sammenheng. 

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i stykket Ng som Johan Jutterström komponerte i 2014 for tre dansere og tre musikere uten instrumenter. Prosjektet bygger på musikalsk materiale basert på kroppslige bevegelser i et rom.

Prosjektet utforsker områder mellom notasjon og koreografi gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, og belyser hvordan dette påvirker musikkens temporale og romlige parametere.

Forskningen dokumenterer konkrete og formbare lyder generert av kroppslige bevegelser, som igjen er nært knyttet til menneskelig oppfatning og kognisjon.

Forskningsprosjektets kunstneriske sluttprodukt heter Ng revisited, som ble presentert på Rimi/Imir Scenekunst i Stavanger 24. april, 2018. Under disputasen 6. desember blir prosjektet presentert i sin helhet.

Jutterströms forskningsprosjekt er den tredje disputasen ved Universitetet i Stavanger innen det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet er sidestilt med andre doktorgradsprogram og organisert som en statlig fellesoppgave etter universitets- og høyskoleloven. 

Johan Jutterström er utdannet ved Musikhögskolan i Stockholm og Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Han arbeider i dag frilans som musiker, komponist og musikkpedagog.

Publisert: 1.12.2018