Hopp til hovedinnhold

Disputas for Tone Larsen

Onsdag 28. april 2021 kl. 10:00-14:00,
Zoom.

Tone Larsen disputerer for graden philosophiae doctor ved ph.d.-studiet i helse og medisin.

Publisert: Endret:

Prøveforelesning kl. 10

Oppgitt emne for prøveforelesning:

Aksjonsforskerrollen er en kompleks og sammensatt forskerrolle. Gjør rede for denne kompleksiteten (ulike forskerroller) og drøft relasjoner og posisjoner mellom forskeren og interessentene (co-researchers) i et maktperspektiv.

Disputas kl. 12

Avhandlingens tittel: From increased user participation to co-creation leadership: An action research case study in public specialised mental health and substance abuse services

Avhandlingen vil publiseres på uis.brage.unit.no

Bli med på digital prøveforelesning og disputas

Møte-ID: 662 6318 4658

Passord: 379521

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.