Hopp til hovedinnhold

Disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur

Onsdag 24. november 2010 disputerte Marie von der Lippe for avhandlingen “Youth, Religion and Diversity. A qualitative study of young people´s talk about religion in a secular and plural society. A Norwegian case”

Publisert: Endret:

Marie von der Lippe
Marie von der Lippe

Første gang publisert 10.06.2015

Marie von der Lippes avhandling er en kvalitativ studie av ungdom i alderen 13-15 år. 

Avhandlingen er en kvalitativ studie av ungdom i alderen 13-15 år og deres oppfatninger og erfaringer med religion i eget liv, på skolen og i samfunnet generelt. Mer spesifikt fokuserer studien på hvordan elever i ungdomsskolen, både med majoritets- og minoritetsbakgrunn, snakker om religion og religiøst mangfold, og hvordan de forholder seg til det å vokse opp i et flerkulturelt samfunn. 

Påvirkes av media 

Studien viser at ungdommenes måte å snakke om religion på, i stor grad påvirkes av media og politiske debatter, men også at deres personlige erfaringer med religiøst og kulturelt mangfold spiller en stor rolle. Ungdommene veksler mellom å spille på ulike talemåter i forskjellige situasjoner og analysen viser at holdningene deres på ingen måte er fastlåste, men i stadig bevegelse. Ungdommene mener at skolen har et ansvar for å bidra med mer nyanserte fremstillinger av islam og muslimer enn det de får gjennom media. Avhandlingens resultater forteller en hel del om ungdommers livsverden i et moderne, flerkulturelt samfunn, og må sies å være relevant for skolen generelt, og religions- og livssynsundervisningen (RLE-faget) spesielt. 

 

Internasjonalt prosjekt  

I dagens Europa har det i flere år vært en økende politisk interesse for spørsmål relatert til religion og integrering, og avhandlingen er skrevet innenfor rammen av et større europeisk prosjekt, Religion in Education. A Contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries (REDCo), der Universitetet i Stavanger har vært den norske samarbeidspartneren.  

 

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Geir Skeie ved UiS, mens Dr. Sissel Østberg, rektor ved Høgskolen i Oslo, har vært medveileder. Bedømmelseskomiteen består av professor Robert Jackson, University of Warwick, Dr. Kerstin von Brömssen, Universitetet i Gøteborg, og professor Stein Erik Ohna, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (administrator). 

 

Disputasen finner sted onsdag 24. november kl. 12.00 i Hulda Garborgs hus, auditorium O-101. Prøveforelesningen finner sted kl. 10.00 på samme sted. Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.