Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på dynamikken i råvaremarkeder.

Publisert Sist oppdatert
Muhammad Yahya
Muhammad Yahya

Han har spesielt sett på avhengighetsstrukturen mellom råolje og jordbruksvarer og mellom ulike oppdrettsarter.

Se avhandling: An Analysis of Temporal and Spectral Connectedness and Spillover in Commodity Markets

Ved å kombinere den statistiske modelleringen har han undersøkt hvordan avhengighetsstrukturene mellom de underliggende eiendelene varierer.

Muhammad Yahya har også sett på utslippsdynamikken mellom råolje og jordbruksvarer og forholdet mellom bedriftsnivå og returoverføring mellom Fish Pool Index, en syntetisk konstruert markedspris, og større lakseprodusenter.

I doktorgradsarbeidet har han brukt metoder både fra fysikk og økonomi for å undersøke varemarkedene fra en alternativ vinkel.

Muhammad Yahya er 32 år gammel, han er norsk og pakistansk, og har fra før en mastergrad i siviløkonomi.