Engelsk språk fra vikingtid til reformasjon

Språkforskere ved UiS arbeider med en bred undersøkelse av det engelske språket i perioden 1100–1500 basert på mer enn tusen originaltekster.

Published Sist oppdatert

Lupe over gammel håndskrift

I denne perioden eksisterte ingen standard for skriftspråket, og tekstene viser dermed frem en rikdom av språklig variasjon og endring, noe som gjør beskrivelsen av det mellomengelske språket til en utfordring som er både spennende og komplisert.

Vi arbeider med å lage en grundig oppdatert beskrivelse av middelalderengelsk. I dette arbeidet drar vi nytte både av de enorme teoretiske og metodologiske framskritt som har skjedd i løpet av de siste tiårene, og av den nå tilgjengelige datateknologien. I tillegg til å beskrive regional variasjon og endring gjennom tid, ser vi på den språklige variasjonen i relasjon til faktorer som genre, teksttype, sosiale nettverk og endringer, tekstsamfunn, skrifttyper, skrivetradisjoner og kopieringsmåter.

Vårt arbeid kombinerer metoder og tilnærmelser fra historisk dialektologi, sosiolingvistikk og lesevitenskap; i tillegg støtter vi oss på innsikter fra felt som håndskriftsstudier, pragmatikk og leseforskning.

Prosjektet er en del av et større forskningsprogram, Språkhistorie i Nordsjøområdet, som ble opprettet i 2008 som et programområde i forskning ved UiS.

Vi utgjør også en del av miljøet i lesevitenskap ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Vi deltar i undervisning og veiledning på master- og ph.d.-programmene i lesevitenskap, og flere av studentene arbeider med avhandlinger som er direkte tilknyttet prosjektet.

Les mer om dette forskningsområdet på våre engelske nettsider.

Kontakt oss

Professor i engelsk språkvitenskap
51831365
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51831337
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ekstern tilknyttet UiS
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap