Hopp til hovedinnhold

Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst. Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hva.

Publisert: Endret:

Edvin Bru

51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Psykisk helse i skolen

- Motivasjon

- Frafall i videregående skole

Sigrun Ertesvåg

51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Mobbing

- Skoleutvikling og skoleledelse

- CIESL-prosjektet

Hildegunn Fandrem

51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Mangfold i skole og barnehager

- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn

- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn

- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner

- Mobbing

- Digital mobbing

- Identitetsbasert mobbing

- Rasisme

Natalia Kucirkova

51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage

- Lese- og skriveferdigheter hos barn

- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Unni Vere Midthassel

51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Skoleutvikling

- Skoleledelse

- Implementeringsarbeid

Thomas Moser

51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Professor
Tema

- læringsmiljøet i barnehagen

- ny barnehagelov

Ingunn Størksen

51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage

- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder

- Sosial kompetanse

- Selvregulering

- Lekbasert læring

- Barn som opplever samlivsbrudd

- Agderprosjektet

Pål Roland

51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent
Tema

- Innovasjon / implementering

- Klasseledelse

- Atferdsvansker

- Mobbing

- Relasjonskompetanse

- Ledelse

- Organisasjonsutvikling

Johannes Finne

51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing

- Innsatsteam mot mobbing

- Sosial kompetanse

- Sosial kompetansetrening

- Aggresjon, moral og atferd

Trude Havik

51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Skolevegring

- Skolefravær

Ida Risanger Sjursø

51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing

- Digital mobbing

Randi Mykleburst Sølvik

51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
Tema

- Klasseledelse

- Class

- Fagfornyelsen

Kjersti B. Tharaldsen

51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse

- Stress og mestring

- Oppfølging etter mobbing

- Mindfulness

- Psykisk helse

- Læringsmiljø

Grete Sørensen Vaaland

51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing

- Disiplin- og autoritetsproblem

- Aggresjon

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon

- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere

- VITE-prosjektet

Klara Øverland

51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Oppvekst for barn og unge

- Psykisk helse i skolen

- Antisosialitet / aggresjon

- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser

- Barn på flukt

- Traumereaksjoner i barnehagen

- Foreldrereaksjoner

- Populærkultur og mediepåvirkning

- Kognitiv terapi

Hanne Jahnsen

51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Inkludering / ekskludering

- Mobbing

- Læringsmiljø i grunnskolen

- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker

- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid

- Sosial kompetanse

- Pedagogisk analyse

Marianne Torve Martinsen

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Barnehage

- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen

- Læringsmiljø i barnehage

- Fysisk miljø i barnehage

- Organisering av barn, rom og tid

- Lek

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Janne Støen

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Læringsmiljø

- Mobbing i skolen

- LæringsmiljøprosjektetLiv Jorunn Byrkjedal-Sørby

51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Skoleutvikling

- Klasseledelse

- Mobbing

- Traumer

- Vold og overgrep

- Psykisk helse i skolen

Ellen Elvethon

51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage

- SFO/AKS

- Forebygge og håndtere mobbeatferd

- Barn med sosiale og emosjonelle vansker

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Cecilie Evertsen

51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- De yngste barnas behov

- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill

- Barn i risiko

- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)

- Læringsmiljø i barnehagen

- Selvregulering

Svanaug Lunde

51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Barnehage

- Tilknytningsteori

- Relasjonskompetanse

- Sosial kompetanse

- Sammenheng mellom barnehage og skole

- SFO/AKS

Ingrid Midteide Løkke

51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage

- Relasjonskvalitet

- Relasjonskompetanse

- Sosial-emosjonell kompetanse 

- Barnehagekvalitet og barns utvikling

- Ledelse og lærende organisasjoner

- Veiledning og kompetanseutvikling

Henning Plichewski

51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage

​- Mobbing

- Lek

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Maren Stabel Tvedt

51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Motivasjon for skolearbeid

- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Lene Vestad

51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen