Hopp til hovedinnhold

Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst. Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hva.

Publisert: Endret:

Professor Edvin Bru

Professor
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Motivasjon for læring

- Stress og mestring i skolen

- Psykisk helse i skolen

- Sosial-emosjonell kompetanse / livsmestring

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Professor Sigrun Ertesvåg

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Mobbing

- Skoleutvikling og skoleledelse

- CIESL-prosjektet

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Professor Hildegunn Fandrem

Professor
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Mobbing / digital mobbing

- Elever med innvandrerbakgrunn

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Professor Natalia Kucirkova

Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Barnehage

- Lese- og skriveferdigheter hos barn

- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Pressebilder av Kucirkova
Last ned pressebilder:

* Smilende, stående format * Nøytralt, stående format Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Professor Unni Vere Midthassel

Professor
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Skoleutvikling

- Skoleledelse

- Implementeringsarbeid

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Professor Thomas Moser

Professor
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- læringsmiljøet i barnehagen

- ny barnehagelov

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Professor Ingunn Størksen

Professor
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Barnehage

- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder

- Sosial kompetanse

- Selvregulering

- Lekbasert læring

- Barn som opplever samlivsbrudd

- Agderprosjektet

Pressebilder av Størksen

* Smilende - stående format * Smilende - liggende format Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Dosent Pål Roland

Dosent
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Innovasjon / implementering

- Klasseledelse

- Atferdsvansker

- Mobbing

- Relasjonskompetanse

- Ledelse

- Organisasjonsutvikling

Pressebilder av Pål Roland

Førsteamanuensis Johannes Finne

Førsteamanuensis
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Mobbing

- Innsatsteam mot mobbing

- Sosial kompetanse

- Sosial kompetansetrening

- Aggresjon, moral og atferd

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Førsteamanuensis Trude Havik

Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Skolevegring

- Skolefravær

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Førsteamanuensis Ida Risanger Sjursø

Førsteamanuensis
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Mobbing

- Digital mobbing

Pressebilder av Sjursø

Førsteamanuensis Randi Mykleburst Sølvik

Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Klasseledelse

- Class

- Fagfornyelsen

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Førsteamanuensis Kjersti B. Tharaldsen

Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Sosial-emosjonell kompetanse / livsmestring

- Psykisk helse i skolen / oppfølging etter mobbing

- Motivasjon for læring

- Stress og mestring i skolen

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Førsteamanuensis Grete Sørensen Vaaland

Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Mobbing

- Disiplin- og autoritetsproblem

- Aggresjon

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon

- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere

- VITE-prosjektet

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Førsteamanuensis Klara Øverland

Førsteamanuensis
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Barn og unges emosjonelle vansker / psykisk helse i barnehage og skole

- Traumer / oppfølging etter mobbing og andre psykiske utfordringer

- Atferdsvansker, ADHD, mestring

- Tilknytning og ansattes oppfølging

Pressebilder av Øverland

* Smilende - stående format

* Nøytralt -- liggende format

Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Førstelektor Hanne Jahnsen

Førstelektor
51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Utfordrende atferd

- Segregerte opplæringstiltak

- Ambulerende team

Pressebilder av Jahnsen

* Smilende - stående format

* Nøytralt - stående format

Kreditering: Ole Andreas Knudsen / o-photography.com

Førstelektor Marianne Torve Martinsen

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen

- Læringsmiljø i barnehage

- Fysisk miljø i barnehage

- Organisering av barn, rom og tid

- Lek

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Førstelektor Janne Støen

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Mobbing

- Inkluderende praksis

- Skoleledelse

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Universitetslektor Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Elever som viser utfordrende atferd

- Sosiale og emosjonelle vansker

- Mobbing / oppfølging etter mobbing

- Klasseledelse

Pressebilder av Byrkjedal-Sørby

* Smilende - stående format

* Nøytralt - stående format

Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Universitetslektor Ellen Elvethon

Universitetslektor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- SFO/AKS

- Forebygge og håndtere mobbeatferd

- Barn med sosiale og emosjonelle vansker

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Stipendiat Eli Vibeke Eriksen

Stipendiat
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser

- Engasjement i skolearbeidet

- Psykisk helse i skolen

- Skolerelatert stress og mestring

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Stipendiat Cecilie Evertsen

Stipendiat
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- De yngste barnas behov

- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill

- Barn i risiko

- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)

- Læringsmiljø i barnehagen

- Selvregulering

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Universitetslektor Nina Grini

Universitetslektor
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Utvikling av inkluderende læringsmiljø

- Praktisering av opplæringslovens §9A i skolen og kommunen

- Veiledning av skoler og kommuner

- Stress og mestring i skolen

Pressebilder av Grini

* Smilende - stående format

* Nøytralt - stående format

Kreditering: Ole Andreas Knudsen / o-photography.com

Universitetslektor Svanaug Lunde

Universitetslektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Barnehage

- Tilknytningsteori

- Relasjonskompetanse

- Sosial kompetanse

- Sammenheng mellom barnehage og skole

- SFO/AKS

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Stipendiat Mari Markussen Lunder

Stipendiat
51833709
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Oppfølging etter mobbing

- Psyisk helse i skolen / systemperspektiv

- Stress og mestring i skolen

- Skolerelatert stress og mestring

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Universitetslektor Ingrid Midteide Løkke

Universitetslektor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- Relasjonskvalitet

- Relasjonskompetanse

- Sosial-emosjonell kompetanse 

- Barnehagekvalitet og barns utvikling

- Ledelse og lærende organisasjoner

- Veiledning og kompetanseutvikling

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Universitetslektor Henning Plichewski

Universitetslektor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

​- Mobbing

- Lek

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Pressebilde

Kreditering: Hege Mathisen

Stipendiat Maren Stabel Tvedt

Forsker
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Motivasjon for skolearbeid

- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen

Stipendiat Lene Vestad

Førsteamanuensis
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

- Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser i ungdomsalder

- Motivasjon for læring

- Stress og mestring i skolen- Psykisk helse

Pressebilde

Kreditering: Jeanette Larsen