Flerspråklighet er viktig for omgangskretsen til norske deltidsboere i Spania

For norske borgere som har langtidsopphold på Costa Blanca har flerspråklighet stor betydning for hvilke sosiale sirkler man ferdes i.

Publisert Sist oppdatert

Mennesker går i 17. mai-tog i Spania.

Dette går frem av en studie utført av professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole og kollega Antonio Miguel Nogués-Pedregal ved Universitas Miguel Hernández i Elche.

Undersøkelsen omfatter alle slags langtidsbesøkende, også rundt en firedel som oppholder seg utenom de områdene der man finner de fleste norske. Så godt som alle som behersker spansk har gode engelskkunnskaper, noe som indikerer at spanskferdighetene i stor grad er knyttet til flerspråklighet.

Tre hovedtyper sosiale sirkler

En av fire norske som har langtidsopphold på Costa Blanca har omgang med spanske bekjente i hverandres hjem, mens det vanligste er å omgås norske bekjente. Studien avdekker tre hovedtyper av sosiale sirkler: spansk fritidsorientering, norsk fritidsorientering samt transkulturelt nettverk knyttet til arbeid.

Samvær med naboer samt kafé- og restaurantbesøk er mer vanlig enn i den norske befolkningen generelt, noe som bekrefter en fritidsorientert livsstil blant de fleste norske som har langtidsopphold i denne delen av Spania.

Godt klima og gode muligheter for utendørsaktiviteter er blant de viktigste grunnene til å oppholde seg på Costa Blanca. Mange betoner også at de får bedre helse ved å bo her i perioder av året. Undersøkelsen omfattet personer som hadde vært minst én måned i Spania. Studien inngår i prosjektet SEMI-SPAIN, der også Leif Selstad (UiS) og Antonio Aledo (Universidad de Alicante) deltar.

Referanse

Jens Kr. Steen Jacobsen & Antonio Miguel Nogués-Pedregal: At home away or arrived in Spain: translocalism and neighbourhood social circles among long-term visitors in Costa Blanca leisurescapes. Tourism Review, 72 (3), 288–302.

Først publisert 12.03.2018