Forsking på grøn omstilling

Ei rekke forskingsmiljø ved UiS jobbar for ei meir berekraftig samfunnsutvikling. Ei eiga tverrfagleg arbeidsgruppe er sett til å skape meir samarbeid og tverrfagleg forsking relatert til grøn omstilling.

Published Endret
Strategisk satsingsområde

Grøn omstilling er eit av fire overordna satsingsområde ved UiS. Det vil blant anna seie at UiS prioriterer forsking knytt til berekraftig utvikling og grøn omstilling. Grøn omstilling betyr forandring i meir miljøvenleg retning etter FNs berekraftsmål

Omstilling av energisektoren er ei viktig oppgåve som våre forskarar deltek i.

Fagmiljø, nettverk og satsingar

Vindkraft til havs

Energiforsking i vindklynga OTICS

Future Energy Hub

Grønare bygg og bydelar

The Greenhouse

Senter for miljøhumaniora

Nye energisystem

Energiomlegging til rein energi

Smartby

Nettverk for smartby-forsking

Bærekraftig havbruk

Miljømessig, økonomisk og sosialt

Bærekraft-didaktikk

Læringsmetoder for bærekraftundervisning

Sirkulær-økonomi

Øko-vennlig teknologi i en bærekraftig sammenheng

Aktuelt om bærekraft

Hvordan omstiller oljebyene seg?

Carlos Eduardo Lopes da Silva har sammenlignet de to oljebyene Stavanger og Macae i Brasil.

Har du lyst å ta en offentlig sektor-PhD med museum og bærekraft som tema?

Greenhouse senter for miljøhumaniora hjelper deg med prosjektutvikling.

Lagar film om etiske utfordringar ved grøn omstilling

Kunstnaren Hans Baumann har vorte tildelt eit Fulbright-stipend for å vera fire månader ved Universitetet i Stavanger ...

Får 10 millionar til å forske på lite kjend marin naturressurs

Naturendringane og naturtapet frå generasjon til generasjon er ikkje synlege. Eit nytt forskingsprosjekt på naturressurs...

Bli med og dyrk poteter på campus!

Potetene dyrkast i Studentparken og serverast på eit ope arrangement på universitetet til hausten. Kortare reis blir det...

Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bi...

Energisentral gir 80 prosent utslippskutt i vårt energiforbruk

Nylig ble det klart at byggingen av den lenge planlagte energisentralen på campus Ullandhaug kan igangsettes. UiS vil da...

UiS har etablert et ph.d.-fellesskap i grønn omstilling

Ph.d.-studenter som forsker innenfor bærekraft og grønn omstilling kan nå bli med i et tverrgående ph.d.-fellesskap. Nyl...

Grønn stipendordning fra UiS

Nå kan alle som ruger på en idé eller et prosjekt knyttet til grønn utvikling søke midler på inntil 30 000 kroner fra ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Bli grønare ved å samarbeide med UiS

Universitetet i Stavanger skal bidra til grøn omstilling i regionen. Vi søker samarbeid med dei som har utfordringar kny...

Grøn omstillings-satsing tek form

– No startar vi ei ny tid. Klima, miljø og berekraft skal inn i alle delar av organisasjonen, seier Rebecca Briedis, som...

UiS har etablert ei tverrfagleg arbeidsgruppe for Grøn omstilling

Fram mot 2030 er grøn omstilling ei sentral satsing ved UiS. Ei arbeidsgruppe skal forme og verkeleggjere satsinga saman...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Gir stipend til studenter som vil reise på utveksling på en miljøvennlig måte

UiS tilbyr nå studenter som skal dra på Erasmus+ utveksling mulighet til å søke om midler for å reise til utvekslingsste...

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

Økonomi for berekraftig akvakultur

Akvakultur er ein raskt veksande industri. Nå vil eit internasjonalt prosjekt frå UiS hjelpe med å løyse berekraftige ut...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Bærekraftig havbruk

Forskere ved UiS bidrar med ny kunnskap innen økonomi, samfunnsvitenskap, biologi og teknologi som bidrar til å gjøre ha...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Skal finne de beste løsningene for rettferdig omstilling

Skal fordelene med en grønn overgang bare være for folk som har råd til elbil og en sentrumsnær nullutslipps-leilighet f...

UNESCO-professorat: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, for...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune o...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk, hvis vi forvalter de...

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Gorm Kipperberg er ny professor i miljøøkonomi ved UiS

Gorm Kipperberg er tildelt opprykk til professor i miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Forskinga hans fokuserer på...

Transforming Education - bærekraftdidaktikk for en verden i endring

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og vil pro...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragna...

Simuleringsverktøy for offshore vindparkar

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikkje berre avlagt doktorgrad, men også brukt forskinga til å skape ein innovasjonsbedrift ...

Grønt lys for vidare satsing på grønare bygg og bydelar

Future Energy Hub ved UiS er ein arena for forsking og samarbeid som i tre år har vorte støtta av Forskingsrådet, Rogala...