Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880.000 kroner fra Folke Hermansens Fond.

Published Endret

– Dette er en svært gledelig nyhet, sier Ueland om støtten til prosjektet som skal gå over ett år.

Forskningsprosjektet heter «Å gjenkjenne når kreftpasienten er døende – betydning for klinisk praksis i oppfølging av kreftpasienter i livets siste fase». Folke Hermansens Fond har som formål gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus.

Lindring og omsorg

Erkjennelse av at døden nærmer seg er ifølge prosjektgruppen viktig for å flytte fokus fra nytteløs diagnostikk og behandling mot lindring og palliativ omsorg, slik at pasient og pårørende får mulighet til en verdig avslutning på livet. At leger og sykepleiere forstår at døden nærmer seg er ifølge dem en forutsetning for å gi god omsorg og behandling i livets sluttfase. Hypotesen er at det foreligger lite kunnskap om hvordan leger og sykepleiere gjenkjenner og anerkjenner den døende kreftpasienten.

– Prosjektet er kvalitativt, og det har et utforskende design. Lite forskning synes å være gjort på området. Resultater fra denne studien kan bidra til hypotesegenerering og videre danne utgangspunkt for studier med kvantitative forskningsmetoder, sier Ueland.

De involverte partene ser frem til å starte arbeidet med prosjektet, og ønsker å bidra til at pasienter skal få en verdig avslutning på livet. En annen målsetning er at søkelyset skal flyttes fra nytteløse undersøkelser og behandling til at pasienter og pårørende skal få ha en høyest mulig livskvalitet i den siste delen av livet.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen fra UiS består av professor Venke Irene Ueland, professor Bodil Furnes, universitetslektor Gry Ciekals Wallgren og universitetslektor Janet Bakken. Samtlige er ansatt ved Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. Professor Hartwig Kørner er også en del av prosjektgruppen. Han er med som fagperson for gastrokirurgiske pasienter, og er til daglig overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Fagmiljøene innen kreftbehandling ved UIS og SUS har et tett og godt samarbeid. Wallgren og Bakken har lang klinisk erfaring innen kreftsykepleie ved SUS. Kørner ved SUS har også lang erfaring innen kreftfeltet. Ueland og Furnes har også tidligere fått støtte fra Folke Hermansens Fond til et kvalitativt prosjekt om eksistensielle erfaringer etter kreftbehandling.

Seniorrådgiver Shalini Premachandran Frøiland og rådgiver Åse Karina Danielsen Tallman bidro til å skrive søknaden til prosjektet. De er begge ansatt i fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Prosjektgruppen jobbet tett over tid for å utarbeide søknadens innhold.

Ti søknader behandlet av komité med fagekspertise

Det var kommet inn ti søknader til Folke Hermansens Fond innen søknadsfristen for 2022. Søknadene har vært grundig behandlet av en innstillingskomité sammensatt av fagekspertise fra Oslo Universitetssykehus, som er uhildet i forhold til kreftforskningen ved Stavanger universitetssjukehus. Komiteen synes prosjektet er viktig og verdifullt slik det er beskrevet: «Umiddelbar nytte og potensiell konsekvens for klinisk praksis vil nok kreve mer forskning også av kvantitativ design, men kan være hypotesegenererende.» står det i komiteens vurdering.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen 

Prosjektgruppe ved UiS

Professor i sykepleiefag
51834172
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Pensjonistavlønning - vitenskapelig
51834279
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetslektor i helsevitenskap/sykepleievitenskap
51831234
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i sykepleievitenskap
51831589
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Støtte til utforming av søknad

Seniorrådgiver
51831082
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
Rådgiver
51831932
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV