Forskningsprosjektet INTERACT søker studentassistenter

Er du student? Og interessert i skoleutvikling og klasseledelse? Nå kan du skaffe deg en relevant og fleksibel jobb utenom studiene, og samtidig bli en del av et stort forskningsprosjekt.

Published Endret

Videregående skole

Forskningsprosjektet INTERACT, finansiert av Norges Forskningsråd, søker nå etter flere studentassistenter. Dersom du er ute etter en relevant deltidsjobb som ser bra ut på CV-en etter du er ferdig å studere, bør du søke på en av flere ledige stillinger som studentassistent.

Få et innblikk i forskning

INTERACT er et samarbeidsprosjekt mellom Læringsmiljøsenteret UiS, Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune, som handler om lærerens interaksjoner med den enkelte elev og klassen, og hvordan kvaliteten på klasseromsinteraksjonene henger sammen med elevenes engasjement og læring

Som studentassistent i INTERACT vil du få en unik sjanse til å få et vitenskapelig innblikk i hvordan forskning og innsamling av data foregår.

Stillingene er på 20 prosent, og gjelder for perioden oktober 2022 til juni 2023, men med mulighet for forlengelse. Du vil i stor grad, kunne bestemme når og hvor du vil jobbe, men du må kunne møte fysisk på campus, et par ganger i måneden. Assistentstillingene lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, i lønnstrinn 24/34, avhengig av fullført utdannelse.

Hva går jobben ut på?

Som studentassistent i INTERACT, vil din jobb i hovedsak dreie seg om å se igjennom filmopptak fra autentiske undervisnings- og klasseromssituasjoner og «score» kvaliteten på klasseromsinteraksjoner, som igjen skal brukes i forskningsprosjektet.

Les mer om stillingsannonsen og hvordan du kan søke

Kvaliteten vurderes/scores basert på instruksene i observasjonsverktøyet Classroom Assessment Scoring System – Secondary (CLASS-S), derfor er en del av oppæringen å gjennomgå et CLASS-S kurs.

Hvem kan søke?

Forskningsprosjektet INTERACT søker en student innenfor pedagogikk/utdanningsvitenskap, psykologi, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosiologi eller annen relevant fagbakgrunn, som er motivert og har interesse for klasseledelse og forskning innenfor fagfeltet.

Videre ser vi etter en som kan arbeide selvstendig, er pliktoppfyllende og strukturert. Siden prosjektet tar utgangspunkt i videobaserte observasjoner fra norsk skole må du beherske norsk, både muntlig og skriftlig, på et adekvat nivå (minimum C1). I tillegg bør du ha god forståelse for ulike norske dialekter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til postdoktor Maren Stahl Lerang, e-post: maren.s.lerang@uis.no, tlf: 51833698.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Marie von Krogh/INTERACT