Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet ble initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Anders Riel Müller

Fagområder

Energisystemer, urban vind, solenergi, energiinformatikk

Finansiering

Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv

Future Energy Hub: På tide å bli pionerer igjen.

Future Energy Hub (FEH) har som mål å skape grønnere bygg og bydeler i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Prosjektet fungerer som et koblingspunkt for ulike fagfelt. Ved å koble spisskompetanse fra flere felt, dannes best mulig grunnlag for nyskapende innovasjon og utvikling mot grønnere byer.

FEH bruker unik spisskompetanse som er bygget gjennom tiår i olje- og gassindustrien sammen med innovativ og nyskapende teknologi for fremtidens bygg og bydeler. Dette gjøres i tett samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskning- og utdanningsmiljøer.

Denne tverrfaglige sammensetningen av kompetanse skaper en unik plattform for nyskaping og omstilling innenfor fornybar energi og utviklingen av smarte byer.

Future Energy Hub har bygget opp et energilaboratorium ved UiS for å øke kompetansen på distribuert fornybar energi og energieffektivisering. Målet er at samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av grønn teknologi og tjenester.

Samarbeid

Samarbeidet med næringslivet sikrer at forskningen og innovasjonen er relevant. Næringslivet er aktivt med i prosjektene, og forskere og studenter ved UiS følger pilotprosjekter som drives av industrien. Næringslivet involveres tettere i forskningen gjennom forskningsprosjekter og kurs i regi av universitetet.

Finansiering

Future Energy Hub er finansiert av Forskningsrådet gjennom kapasitetsløftmidler. Forskningsrådet gir i første omgang 10 millioner over tre år, med intensjon om 10 nye millioner de tre neste årene. Dette utløser betydelige bidrag fra Fylkeskommunen – også det i to treårsperioder. I tillegg har Future Energy Hub støtte fra et aktivt lokalt næringsliv. UiS bidrar også med egne midler.

Hvem er vi?

Førsteamanuensis i byplanlegging
51831048
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Postdoktor i energiplanlegging
51831160
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Stipendiat i fornybare energisystemer i bygg
51833127
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis i bærekraftig energi
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis II i byplanlegging
51833037
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i datateknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i elektroteknikk
51832823
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor em.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Stipendiat i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i energiteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor i gassteknologi
51832010
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i informatikk/datateknikk
51832013
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i miljø og energi
51831646
Elise Ottesen Jensens hus 355
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Forsker i informasjonsteknologi
KE E-435
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat i informasjonsteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i energiressurser
51831406
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i hydrogenbaserte energiomformingsteknikker
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Postdoktor i kontekstuell analyse av samf.vit. aspekter ved energifleksibilitet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i storevjesimulering (LES) i urbane områder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Forskningsgrupper

Samarbeidspartnere