Hopp til hovedinnhold

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Publisert: Endret:
HelseCampus
Partnere

Stavanger kommune, Laerdal Medical, Stavanger universitetssjukehus, NORCE og UiS.

Leder

Line Hurup Thomsen

Visjon

Fra idé til virkelighet

Formål

Være en katalysator for kunnskaps- og næringsutvikling til beste for innbyggernes helse

Vi skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

Leder Line Hurup Thomsen

Paramedisinstudenter trener på livredning. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Simulering

Det er økende behov for simulering og læring, spesielt koordinering i team. UiS tilbyr et masteremne i simuleringsbasert læring.

Simulering er et viktig satsningsområde på Det helsevitenskapelige fakultet. Dette skjer i stor grad i SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research – som er et fysisk læringssenter og forvalter av metode og pedagogikk knyttet til simulering.  

Stavanger-regionen har mangeårig banebrytende forskning og innovasjon innen olje- og gassteknologi. Her inngår også utvikling av avanserte simulatorer for sikrere og mer effektive boreoperasjoner på sokkelen. Dette kan helsesektoren dra nytte av. 

Sikkerhet

Universitetet i Stavanger er ledende innen samfunnssikkerhet og pasientsikkerhet. SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten – er lokalisert ved universitetet og involverer en stor gruppe forskere med bakgrunn innen helsefag, psykologi, sosiologi, jus, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Senteret påvirker og endrer forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap og intervensjoner med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Målet er høy kvalitet på god og sikker behandling av pasientene.

Dagens helsesystem krever sikker håndtering av pasientdata og personvern. UiS har høy kompetanse på store datamengder og datasikkerhet, og utvikler ny teknologi som kan tas i bruk av helsesektoren. 

Samhandling

Samfunnet blir mer og mer spesialisert og mer komplisert. For å yte god helsetjeneste til befolkningen, må spesialisttjenesten og kommunetjensten samhandle godt på tvers. Universitetet i Stavanger har i en årrekke forsket på samhandling i helsesektoren og på pårørendes medvirkning. Denne kunnskapen skal bidra til å skape gode løsninger for Helse-Norge. 

– Jeg er sikker på at noen av framtidens nye løsninger innen helse kommer fra dette miljøet, sier helse- og omsorgsmimister Bent Høie.

HelseCampus skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer

Tore Lærdal og Ragne Kristin Farmen, tidligere prosjektleder for HelseCampus, i lokalene i Innovasjonsparken før de ble ferdig innredet. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT. 
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

Aktuelt fra HelseCampus

Strategi 2020-2022
Tidligere prosjektleder Ragne Kristin Farmen presenterer HelseCampus
Styringsgruppe
Rune Dahl Fitjar (leder)professor / prorektorUniversitetet i Stavanger
Eldar Søreide fagdirektørStavanger universitetssjukehus
Ingvild Eide Graff konserndirektørNORCE Helse
Michael Sautter direktør for tjenesterLaerdal Medical
Kristine Skjøthaug avdelingssjef for e-helseStavanger kommune
Karin Dokken Austvik prosjektleder KunnskapsbyenStavanger kommune
Strategigruppe
Rune Dahl Fitjar (leder)professor / prorektorUniversitetet i Stavanger
Inger Østensjø rådgiverStavanger kommune
Eldar Søreide fagdirektørStavanger universitetssjukehus
Monika Sandnesmostrategisk rådgiverNORCE
Aina Haug country managerLaerdal Medical
Ragne Kristin Farmen prosjektlederHelseCampus / UiS
Aktiviterer ved test-, innovasjons- og simuleringssenteret

Partnere