HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling og sikkerhet.

Published Endret

HelseCampus skal være en katalysator og brobygger for samarbeidsprosjekter innen helse.

Du finner søknadsskjema og kriterier for å søke nederst på siden.

Midler til forskningsaktiviteter

Midlene som lyses ut er tiltenkt forskningsaktiviteter i nye eller pågående prosjekter, der ansatte ved UiS må være forskningspartner og administrere bevilgningen.

Prosjektene må være godt definert og det ønskes at flere samarbeidspartnere er involvert, gjerne på tvers av fagmiljøer og institusjoner/aktører. Søknader skal benytte vedlagt mal (norsk eller engelsk) og sendes til helsecampus@uis.no innen 15. oktober 2021. Søknadene blir vurdert ut ifra vurderingskriterier listet i vedlegg av arbeidsgruppen til HelseCampus og tildelinger blir presentert og godkjent av styringsgruppen for HelseCampus i begynnelsen av november. Tildeling vil foreligge senest 3. november.

Prosjektstøtte inntil: 300.000 kroner

Prosjektvarighet: 6-12 mnd.

Tildelingsramme: 1,2 millioner kroner

Midler til forskningsutstyr

HelseCampus lyser ut midler til forskningsutstyr som kan støtte opp om aktiviteter tilknyttet forskning innen simulering, samhandling og sikkerhet.

Det kan søkes om mindre eller større beløp inntil 500 000 NOK til instrumenter som kan brukes i forskning på UiS. Instrumentene bør kunne brukes av flere forskningsgrupper og må gjøres tilgjengelig på URLABS for booking. Midlene må brukes innen utgangen av november 2021 og kvitteringsbilag, samt beskrivelse av plassering av instrument og link til URLABS må sendes til helsecampus@uis.no innen 30 november.

Tildelingsramme: 750.000 kroner

Søknadsfrist: 15. september

Tildeling: 1. oktober

Søknad skal inneholde beskrivelse av utstyr og total pris (inkl. moms og frakt), til hvilke(t) forskningsområder dette kan brukes og eventuelle støttebrev fra andre forskningsmiljøer. Om en søker om deler av kjøpesummen må dette tydeliggjøres, og legge ved bekreftelse om at resterende beløp er sikret for å kunne gå til innkjøp av instrumentet/utstyret innen tidsfristen. Midler som ikke er brukt innen 30. november blir omdisponert.

Les mer om HelseCampus