HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert, til å utfylle vårt team! Søknadsfrist er 15. januar 2022.

Published Endret

Ambulansearbeidere under ferdighetstrening med traumedukke

HelseCampus Stavanger åpnet dørene i august 2020. Innovasjons-, test- og simuleringssenteret er en myldreplass for studenter, næringsliv og ansatte i akademia, sykehus og kommuner. Her drives nyskaping og kompetansebygging innen sikkerhet, simulering og samhandling. HelseCampus Stavanger er lokalisert i Innovasjonsparken, midt imellom Universitetet i Stavanger (UiS) og nye Stavanger universitetssjukehus (SUS). I dag holder følgende initiativ til på senteret: paramedisinutdanningen til UiS, hverdagslabben til Stavanger kommune, Mock up labben til nye SUS og designlabben til Validè. HelseCampus Stavanger tilrettelegger for samarbeid og erfaringsoverføring mellom de ulike aktører gjennom workshops, nettverksbygging og andre arrangement. Utover det er vi også et sted hvor aktørene kan jobbe med felles innovasjons- og forskningsprosjekter. Besøk gjerne HelseCampus Stavanger sin egen Facebook-side og nettside for nærmere informasjon.

Vi har nå i HelseCampus Stavanger behov for en studentassistent som kan bidra med å ivareta driftsoppgaver tilknyttet innovasjons-, test- og simuleringssenteret, kommunisere i sosiale medier og bistå på aktuelle arrangement.  

Virker dette spennende? Da oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av faglig bakgrunn. Både bachelor- og masterstudenter er velkomne til å søke. Nærmere informasjon om stillingen finner du under:

Stillingsbeskrivelse

HelseCampus Stavanger ved innovasjonsavdelingen UiS søker en dyktig og ryddig studentassistent som har særlig interesse for helse, innovasjon og bærekraft. Utlysningen retter seg mot engasjerte master- eller bachelorstudenter som har lyst til å bidra med å utvikle fremtidens helsetjenester. Som studentassistent i HelseCampus Stavanger vil du få erfaring med drift av et felles innovasjons- test- og simuleringssenter, kommunikasjon i sosiale media, og du vil være med på å planlegge og gjennomføre ulike arrangement. I tillegg vil du kunne styrke din egen læring innenfor aktuelle tema.

Stillingen er en fast 20 til 30 % stilling som er ledig fra medio februar 2022. Arbeidstiden er fleksibel og kan tilpasses studier og forelesninger. Du vil jobbe tett sammen med daglig leder av HelseCampus Stavanger og fagressurser fra de ulike aktørene som er i senteret.

Hovedoppgaver

 • holde oversikt over bookinger i LIFE@WORK (vårt bookingsystem)
 • registrere fakturaer i Unit4 ERP (vårt faktureringssystem)
 • ivareta praktiske forefallende oppgaver i senteret
 • kommunisere i sosiale medier
 • bistå med å planlegge og gjennomføre aktuelle arrangement

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant erfaring eller utdanning innen økonomiske og administrative fag
 • helsefaglig bakgrunn er en fordel, men ingen krav
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre blir det lagt vekt på:

 • erfaring med bruk av relevante verktøy og sosiale media plattformer
 • er kreativ, engasjert og lærevillig
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

I tillegg legger vi vekt på at du er en positiv bidragsyter til vårt arbeidsmiljø i HelseCampus Stavanger.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • opplæring i relevante verktøy
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderande arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale

Er dette av interesse send en kortfattet søknad med CV, til daglig leder ved HelseCampus Stavanger Line Hurup Thomsen, line.h.thomsen@uis.no

Søknadsfrist: 15. januar 2022.