Hva kan man lære av brukerinvolvering i forskning?

Ny studie deler strategier og erfaringer lært fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Published Endret
Hjemmesykepleier i blå uniform snakker i telefon mens hun ser på pasienten sin
Foto: Bernt-Erik Rossavik, Laerdal

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har skrevet en artikkel om hva vi som forskere lærte fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten i regi av forskningsprosjektet Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten (SAFE-LEAD). Artikkelen er skrevet som en «synspunkt (viewpoint) artikkel», der formålet var å dele våre strategier, rasjonaler og erfaringer fra brukerinvolvering i et forskningsprosjekt i sykehjem og hjemmesykepleien.

Artikkelen oppsummerer hvordan universitetsbaserte forskere og med-forskere fra praksisfeltet, som består av både sykepleierådgivere fra forskjellige kommuner, pasientombud og pårørende og eldreomsorgsorganisasjon representant, erfarte brukerinvolvering gjennom alle faser av forskningsprosjektet. Dette inkluderte både utforming, planlegging, intervensjonsimplementering, evaluering og formidling av resultater. Prosjektet utviklet, testet og implementerte en lederintervensjon i fire sykehjem og fire hjemmesykepleieenheter.

Vi fant at flere strategier for brukerinvolvering ble brukt under prosjektet, inkludert partnerskap i konsortium, ansettelse av brukerrepresentanter som med-forskere og brukerledede forskningsaktiviteter. Begrunnelsen for brukerinvolvering var å sikre god konteksttilpasning av intervensjonen og utviklingen av skreddersydde aktiviteter og verktøy basert på likhet og gjensidig tillit i samarbeidet. Både universitetsansatte forskere og med-forskere fra kommunehelsetjenesten opplevde det som nyttig og nødvendig å involvere eller være involvert i alle faser av forskningsprosjektet.

Brukerinvolvering i forskning er et voksende felt. Det er behov for økt oppmerksomhet på dette aspektet i kvalitets- og sikkerhetsforbedring på sykehjem og hjemmesykepleien, samt i prosjekter som fokuserer på lederes rolle i å forbedre kvalitet og sikkerhet. Derfor anser vi denne artikkelen som både nybrottsarbeid og viktig i forskning sammenheng.

Les artikkelen her: https://doi.org/10.1108/IJHG-05-2021-0044