Hva legger tiendeklassinger i det å være norsk?

Fredag 26. mai 2023 kl. 10:00-15:00,
Arne Rettedals hus,
Auditorium V-101.

Kerenina Kezaride Dansholm disputerer.

Publisert Sist oppdatert

Kerenina Kezaride Dansholm

Kerenina Kezaride Dansholm vil forsvare avhandlingen «Youth perspectives on citizenship discourses: Navigating exclusionary public sphere rhetoric against the backdrop of ‘inclusive’ citizenship education».

Hvordan forstår ungdommer ideene rundt medborgerskap og det å være en medborger – i motsetning til det å være en statsborger – i det norske flerkulturelle samfunnet med mye offentlig diskusjon om hva det betyr å være norsk?

Kerenina K. Dansholm har undersøkt dette med to ulike tilnærminger; undervisning i demokrati i skolen og den offentlig debatten om innvandrere og innvandring.

Forskningsresultatene kan gi viktige punkter for refleksjon for lærer og forelesere i diskusjoner av medborgerskap, inkludering, og forståelser av ulike barriere for deltakelse. Funnene er også relevante for alle som er interessert i utfordringer som kan oppstå i demokratier og i mangfoldpregede dialoger.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Research with young people: Reflections on lessons learnt from researching with young people and how this research informed your understandings of the theory and practice of citizenship education in Norway», starter klokken 10.00. Selve disputasen starter klokken 12:00.

Alle interesserte er velkomne til å følge både prøveforelesning og disputas i AR-hus. Det vil også være mulig å delta digitalt via denne Zoom-lenken:

Møte ID: 620 4401 9175

Passord: 402979

NB! Det er kun bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som kan bruke lyd og video.

Bedømmelseskomiteen består av:

Professor Janicke Heldal, MF Vitenskapelige Høyskole

Professor Hugh Starkey,  University College London, UK

Førsteamanuensis Tord Austdal, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder har vært professor Ketil Fred Hansen, Universitetet i Stavanger. Professor Hande Eslen Ziya, og førsteamanuensis Silje Henriette A. Normand, begge Universitetet i Stavanger, har vært medveiledere.