Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det. Og hvorfor er det sånn at innvandrere generelt opplever dårligere livskvalitet enn nordmenn, selv om de bor i samme nabolag?

Published Sist oppdatert
Ana Llopis Alvarez. Foto: Mari Løvås

Hvordan du bor og hvilket nabolag du bor i kan påvirke livskvaliteten din. Boforhold anses som en betydelig indikator på livskvalitet. På grunn av Norges høye score når det gjelder livskvalitet, er det viktig å kartlegge dette. Hvordan påvirker det livskvaliteten vår, og er det forskjeller blant lokal- og innvandrerbefolkning? Resultatene fra avhandlingen indikerer at spesifikke bolig- og nabolagsforhold kan forbedre eller redusere opplevd livskvalitet. Hovedfunnet er at innvandrere lever under dårligere boforhold enn nordmenn, selv i samme nabolag. De er mindre fornøyde med hjemmet, sine omgivelser og sin livskvalitet.

Denne doktorgradsavhandlingen tar for seg urbane, sosiale og miljømessige forhold. Kandidaten har brukt metoder som urban analyse, spørreskjemaer, skrivebordsanalyse, GIS (geografiske informasjonssystemer) og statistisk analyse. Dataene som er samlet inn søker å oppnå en dypere forståelse av nabolagsforhold, sammen med deltakernes tilfredshet med urbane, sosiale og miljømessige spørsmål. Kartbaserte spørreskjemaer, papirbaserte og digitale, er brukt som et verktøy for å samle deltakernes (personlige) informasjon, samt oppfatning og tilfredshet med urbane, sosiale og miljømessige aspekter. GIS har blitt brukt til å koble deltakernes innsamlede informasjon til spesifikke urbane områder, og koble fysiske egenskaper i nabolagene til deltakernes tilfredshet med dem.

Resultatene fra dette forskningsprosjektet kan bidra til at norske myndigheter får et verktøy til å håndtere nye utfordringer innen levekår, til å gi en ramme for sammenligning av politiske erfaringer, finne svar på demografiske og urbane problemer, identifisere god praksis innen byplanlegging og bidra til bedre koordinering av nasjonal og internasjonal politikk.

Ana Llopis Alvarez er 30 år gammel. Hun har bodd i Stavanger siden 2011, men er opprinnelig fra Spania. Hun har studert arkitektur ved UPV (Polytechnic University of Valencia). Hun har også en mastergrad i byplanlegging fra Universitetet i Stavanger. Alvarez forsvarte avhandlingen sin 2. desember 2020.