Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som målsetting å forstå hvordan ledere i sykehjem og hjemmetjeneste har måttet utvikle og ta i bruk innovative løsninger for sikre pasientsikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19 bidro til at helsesystemer over hele verden måtte bruke sine tilgjengelige ressurser, slik som utstyr, ansatte, teknologi og kunnskap, på nye måter for å kunne gi best mulig pleie til pasienter som var rammet av en ny og ukjent sykdom. I tillegg måtte ansatte og usmittede pasienter beskyttes mot smitte av viruset. For å kunne klare å utføre sikre helsetjenester i en så krevende situasjon var det nødvendig for ledere i primærhelsetjenesten å initiere nye innovative løsninger. Forskningsspørsmålet for denne studien var derfor: Hvilke innovative løsninger ble tatt i bruk av ledere i sykehjem og hjemmetjenester for å sikre resiliens i helsetjenester i tidlig fase av Covid-19 pandemien?

For å undersøke denne målsetningen ble ledere i sykehjem og hjemmetjeneste i en utvalgt kommune intervjuet. Det ble også sendt ut en spørreundersøkelse til andre ledere på sykehjem og hjemmetjeneste i samme kommune. Den samlede informasjonen ble analysert i henhold til induktiv tematisk metode.

Resultatene fra analysen viser at de innovative løsningene som ble initiert av lederne kunne deles i 5 tema: kommunikasjonsteknologi, teknologi for avstandsoppfølging av pasienter, ny praksis og prosedyrer, nye tjenester og ny bruk av fysiske omgivelser. Med tanke på resiliens i helsetjenester bidro disse innovative løsningene til ulike former for resiliens (situational, structural og systemic) basert på den tenkte tidsrammen for løsningen, grad av reorganisering som var nødvendig, og antall involverte aktører. Artikkelen bidrar med et rammeverk som bygger bro mellom innovasjonsprosesser i kriser (crisis driven innovation) og adapteringer utført i helsetjenester for å sikre resiliens.

Les mer:

Lyng, H.B., Ree, E., Wibe, T. et al. Healthcare leaders’ use of innovative solutions to ensure resilience in healthcare during the Covid-19 pandemic: a qualitative study in Norwegian nursing homes and home care services. BMC Health Serv Res 21, 878 (2021). https://doi.org/10.1186/s12913-021-06923-1

Forfatterne

Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi