Inviterer til seminarrekke om energiomstilling

På utvalgte torsdager utover høstsemesteret kan du fylle på med kunnskap om aktuelle aspekter innen energiomstilling, når MEES-miljøet inviterer til Governing Energy Transitions together-seminarer.

Published Endret

De fem forskerne står utenfor Elise Ottesen-Jensens hus
Forskergruppen og linjeforeningen på masteren i Energy, Environment and Society har tatt initiativ til en seminarrekke om den grønne skiftet. Her er forskergruppen representert ved Thomas Sattich (f.v.), Oluf Langhelle, Benjamin R. Silvester, Siddharth Sareen og Tine Handeland.

– Dette er et uformelt forum, hvor alle som er interesserte, kan bli med, sier Siddharth Sareen, førsteamanuensis på masterprogrammet Energy, Environment and Society (MEES).  

Lokale og internasjonale foredragsholdere

Seminarene tar for seg ulike forskningsartikler, som artikkelforfatterne selv presenterer og svarer på spørsmål om fra publikum.

Seminarene holdes i Arne Rettedals hus, rom AR Ø-110, i tillegg til at de streames.

Noen forfattere møter opp fysisk, mens andre presenterer artikkelen sin via digitale kanaler. Det gjør at både lokale og internasjonale forfattere står på høstens program som foredragsholdere.

– Det er stor variasjon blant foredragsholderne, både med tanke på hvor de kommer fra og hvor i karrieren sin de er. Det skal ikke kun være seniorforskere, men også for eksempel doktorgradsstudenter som presenterer arbeidet sitt, forklarer Sareen. 

Variert program

Første seminar var 24. september 2020 og hadde 50-60 deltakere. Da var det James Meadowcroft, professor ved Carleton University i Canada, som var foredragsholder. Temaet var hans artikkel Pathways to net zero in Canada: Let’s get this transition moving! Du kan se hele seminaret med Meadowcroft nederst i denne artikkelen.

Seminarene, som arrangeres som et samarbeid mellom forskergruppen og linjeforeningen på MEES, varer én time – fra kl. 16.00 til 17.00. Her kan du se hele høsten program for GET-together-seminarene.

Sareen håper på godt oppmøte, fysisk og digitalt, og gode samtaler.

– Det er fint å ha et forum hvor studentene og andre interesserte kan stille forfatterne spørsmål direkte. Spesielt i en pandemisituasjon hvor mye av undervisningen og interaksjonsmulighetene er begrensede, er det viktig å ha et sted hvor folk kan komme sammen og diskutere interessante problemstillinger, sier han.  

GET-together-seminar med James Meadowcroft:

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik

(Først publisert 02.10.2020)