IOR NORWAY 2021

The 7th IOR NORWAY is arranged 26-28 April 2021. The digital event will be co-organized with the 14th International Symposium on Reservoir Wettability and its Effects on Oil Recovery.

Published Endret

See the presentations

26th April: Symposium on Wettability
27th April: IOR NORWAY day 1
28th April: IOR NORWAY day 2

About the conference

«A unique opportunity to engage with IOR professionals and researchers from Norway as well as Europe and further afield.»

IOR NORWAY flyer
IOR NORWAY 2021 and the 14th International Symposium on Reservoir Wettability and its Effects on Oil Recovery will be arranged 26-28 April.

The National IOR Centre of Norway organizes an annual conference with more than 300 participants, IOR NORWAY. The 2021 edition is the 7th conference organized by the Centre.

The distribution between participants from industry and academia is normally close to 50/50. These conferences have helped to bring industry and academia together, and as a direct result of the conference, several collaborative projects with industry and the research communities IFE, NORCE and University of Stavanger have begun. Our conferences have made the Centre visible nationally and internationally.

Speakers

Erik Holm Reiso, Rystad Energy

Ana Todosijevic, Wintershall DEA

Geir Evensen, NORCE

Gunnar Hjelmtveit Lille, OG21

Symposium on Reservoir Wettability

In the symposium, Monday 26th April, we will focus on the main factors affecting reservoir wettability, how reservoir wettability could be described and/or measured, and optimized core restoration procedures to improve quality of laboratory data.

The symposium is divided into two main parts

 • Fundamentals of reservoir wettability
 • Wettability measurements, core restoration and reservoir wettability modelling

Monday 26th April

13:00 – 15:10 – Fundamentals

 • Opening with Tina Puntervold, UiS and Skule Strand, UiS
 • Patrick Brady, Sandia Laboratories – Electrostatics and Oil Recovery from Tight Formations
 • Zahra Aghaeifar, University of Stavanger – Importance of capillary forces during the Low Salinty waterflooding
 • Skule Strand, University of Stavanger – Effect of wettabilty on ultimate oil recovery during water flooding
 • Maxim Yutkin, KAUST – LSW with dilute seawater is inefficient
 • Maria Bonto, DTU – Measurements of electrokinetic properties of Indiana limestone with two different methods
 • Michael Levant, Total – Surface probing with Streaming Potential: the Polymer Flooding Scenario
 • Hassan Mahani, Sharif University – Pore-scale observation of brine-chemistry dependent oil recovery using a calcite microfluidic chip
 • Moataz Abu-Al-Saud, Saudi Aramco – Prediction of SmartWater Synergy with EOR in Carbonates Using Surface Complexation Modeling

15:30 – 17:30 – Core restorations, measurements, and modeling of wettability

 • Ingebret Fjelde, NORCE – Effects of mud exposure on established wettability conditions
 • Ivan Dario Pinerez Torrijos, UiS – Reproducing Wettability in Laboratory Core Restorations and the Influence of Solvent Cleaning on Carbonate Wetting
 • Ali Eftekhari, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) – A mathematical model for better core-scale analysis and faster field-scale simulation of modified-salinity water flooding
 • Asier Panadero, CEPSA – Experiences of numerical simulation impact on permeability curves determination
 • Jhonatan Jair Florez, University of São Paulo – Wettability changes on rock outcrop samples and synthetic plugs with mineralogy similar to carbonate reservoir
 • Jules Reed, Premier Oilfield Group – Wettability Restoration: What? Why? Where? When? How?

17:30 – End of programme

IOR NORWAY 2021

Tuesday 27th April

13:00 – 14:00Norwegian Continental Shelf towards 2050

 • Klaus Mohn, Rector, University of Stavanger
 • Ying Guo, Centre director, The National IOR Centre of Norway
 • Tina Bru, Minister of Petroleum and Energy
 • Torgeir Stordal, Director technology and coexistence, Norwegian Petroleum Directorate
 • Sandra Cederholm & Karoline Lillehammer, Det store bildet, Norwegian Oil and Gas

14:00 – 15:00Alternatives for HC reservoir utilization combined with CCUS and Blue H2

 • Sveinung Hagen, Equinor – An introduction to Low Carbon Solutions in Equinor
 • Jim Stian Olsen, Aker Carbon Capture – Learnings from Blue Hydrogen production with Carbon Capture - a source for CCS and CCU
 • Ronald Maritvold, Horisont Energi – Barents Blue. A world scale clean hydrogen and ammonia project

15:30 – 17:00Energy-efficient recovery (smart water and polymer)

 • Bilal Rashid, BP Exploration – Low Salinity EOR in the field: Challenges and Benefits
 • Tina Puntervold, University of Stavanger – Is there a Smart Water EOR-potential on the NCS
 • Mahmoud Ould Metidji, SNF – Reducing Carbon Intensity While Maximizing Oil Recovery With Polymer-EOR

Wednesday 28th April

13:00 – 14:00Industry views

 • Bjørn Thore Ribesen, Vår Energi – Balder towards 2045
 • Gunnar Hjelmtveit Lille, OG21– The importance of IOR in the technology strategy for the Norwegian petroleum industry
 • Ana Todosijevic, Wintershall Dea – E&P industry contribution to secure and sustainable energy supply

14:00 – 15:00Value creation

 • Erik Holm Reiso, Rystad Energy – Technologies to improve NCS competitiveness
 • Geir Evensen, NORCE – Introducing ensemble methods for reservoir management
 • Aksel Hiorth, UiS – IORSim – adding more physics and chemistry to reservoir simulators

15:30 – 17:00 – Wettability – why is it important?

 • Kishore Mohanty, University of Texas – Corefloods to Evaluate Wettability Alteration
 • Steffen Berg, Shell – Spatial Wettability Distribution for Digital Rock Modelling
 • Anthony Kovscek, Stanford University – A pore scale view of wettability, voidage replacement ratio, and low salinity fluids

About the IOR Centre

Joining Forces to Recover More

Previous conferences

Contact

Rådgiver
51831160
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Rådgiver
51834511
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN

Related articles

Avansert kjerneanalyse – modellering, eksperimentell design og oppskalering

Å forutsi underjordiske strømningsprosesser er utfordrende, men svært viktig for olje- og gassproduksjon, karbonlagring,...

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bø...

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktiger...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert ved Universitetet i Be...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

UiS deltar i nytt hydrogensenter

Forskere ved Universitetet i Stavanger samarbeider med NORCE i det nye senteret HyValue. Målet er å bidra til raskere av...

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige f...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakult...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Forskningsrådet bevilger 28 millioner kroner til prosjektet ImpactWind Sørvest som NORCE skal lede. UiS er en viktig for...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

Åtte år med industrisamarbeid

Totalt 12 selskaper har stått på listen over IOR-senterets industripartnere. Styreleder ved senteret, Thierry Laupretre ...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

Økt oljeutvinning: Hva har IOR-senteret oppnådd etter åtte år?

Åtte år med forskning på forbedret oljeutvinning går mot slutten. Her får du høydepunktene fra forskningen ved Det nasjo...

Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk-vitenskapelige fakultet ...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen.

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Syntetiske polymerer for økt oljeutvinning

Siv Marie Åsen har sett nærmere på hva som skjer med ulike typer polymerer når de pumpes gjennom reservoaret. Blir de op...

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune o...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler i olje- og gassindustrien mer pålitelige...

Forskningsprosjektet EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende sporstoffer. Sporstoffene sk...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Energi-forsking ved UiS

UiS satsar på fornybar energi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, batteriteknologi, olje, gass o...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra Forskningsrådet innenfor kategorie...