Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert eksamensoppgavene i praksislærerutdanningen for kolleger. Etter fullført eksaminasjon kan de nå titulere seg praksislærere.

Publisert Sist oppdatert
Lunde universitetsskole på Hundvåg.
Lunde universitetsskole på Hundvåg. Foto: Elina Borg Björnström.

Siden forrige høst har den skolebaserte praksislærerutdanningen på 15 studiepoeng pågått på Universitetsskolen Lunde på Hundvåg. Arbeidet har tatt utgangspunkt i relevante problemstillinger knyttet til skolens FoU-arbeid.

Alle ansatte lærere, samt avdelingsleder og rektor på Lunde skole, har tatt veilederstudiet og i høst har 17 nye praksislærere bestått eksamen.

Et utviklende kompetansearbeid

Formålet med den skolebaserte praksislærerutdanningen har blant annet vært å styrke veiledning av studenter i praksis og skape et fagmiljø av praksislærere på skolen. Samtidig gir det partene et felles fagspråk i universitetsskolesatsingen hvor lærerutdanningen og spesielt praksisopplæringen skal styrkes i et likeverdig partnerskap.

I det videre samarbeidet med UiS legges det opp til nye praksisformer på Lunde som medfører nye undervisningsformer for studentene. For studentene betyr det at noe av undervisningen flyttes til skolen, og at de får utforske og prøve fagdidaktiske undervisningsopplegg direkte med elever i tett samarbeid med praksislærere på skolen og faglærere fra UiS. Her får studentene muligheter til å øve seg på ulike undervisningssituasjoner under kyndig veiledning, såkalt «klinisk praksis».  

Aktuelt FoU-prosjekt

I høstens praksis gjennomfører partene et eget FoU-prosjekt hvor hensikten er å utprøve en ny veiledningsmodell for praksislærere i team på trinn for MA-studenter i praksis. Veiledningsteamet vil bestå av både erfarne og nyutdannede praksislærere.

Fra grunnskolelærerutdanningen på UiS (IGIS) vil både Jorunn Thortveit og Mette Hvalby følge prosjektet med et forskerblikk. De vil undersøke hvilke muligheter disse veilederteamene gir for skolens profesjonsutvikling, og hvordan studentene opplever den nye veiledningsmodellen.

Erfarne praksislærere på Lunde skal delta i teamene sammen med de som er ferskere i rollen. Dette medfører nye veilederroller og nye veiledningssituasjoner for studentene. Anne Lunde, rektor ved skolen og nylig uteksaminert praksislærer, ser fram til prosjektet og tror at det kommer til å bli både givende og interessant.

-Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan disse nye rollene utøves og hvordan ordningen innvirker på skolens arbeid med profesjonsutvikling. Vi vil undersøke hvordan vi kan jobbe for å få mer kunnskap om på hvilke måter en slik veiledningsmodell kan styrke studentens læring, sier hun.

Tekst: Elina Borg Björnström

Lær meir om universitetsskulane

Rådgiver
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor i pedagogikk
51834048
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk