Hopp til hovedinnhold

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatertkunnskapsoversikt over erfaringer ogforskning om temaet mobbing i norskebarnehager.

Publisert: Endret:

Fakta

Tittel: Mobbing i norske barnehager - en kunnskapsoversikt

Forfattere:

Helene Marie Storli Aaseth, Ellen Elvethon, Ingrid Midteide Løkken, Tone Rove Nilsen og Thomas Moser.

Utgitt av:

Læringsmiljøsenteret har samarbeidet med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager om utarbeidelsen av rapporten på oppdrag fra Private barnehagegers landsforbund (PBL) med støtte fra Partnerskap mot mobbing (PMM).

År: 2021

ISBN: 978-82-303-4936-6

Sider: 75

Rapportens hensikt er å sammenstille ulike

typer kunnskap, erfaringer og forskning om

fenomenet mobbing i norske barnehager.Rapporten bygger på ulike former

for skriftlige dokumenter slik som

politiske tekster og styringsdokumenter,

forskningslitteratur og praktisk pedagogisk

litteratur, som kan bidra til å svare på

følgende overordnete spørsmål:Hva finnes av kunnskap om mobbing i

barnehagen og hvordan diskuteres fenomenet i

den norske barnehagekonteksten?