Ny bok med nye perspektiver om Stravinskij

I en nylig publisert bok presenterer professor Per Dahl ved fakultet for utøvende kunstfag sin siste forskning om Stravinskij. En kommunikasjonsmodell og en organisering av komponistens notasjonsvokabular er de to hovedtemaene i boken.

Publisert Sist oppdatert
Per Dahl
Per Dahl, professor i klassisk musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Tidligere litteratur og autobiografier om den russiske komponisten Igor Stravinskij (1882 – 1971) har fokusert fremst på hans musikalske verk og hans liv. Professor i klassisk musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag, Per Dahl, har valgt en ny tilnærming på Stravinskij som publiseres i boken Modes of Communication in Stravinsky’s Works - Sign and Expression (Routledge). Forskningen baseres på en metodologi som samhandler semiotiske, mediative og fremføringssentrerte perspektiver.

Kommunikasjon i fokus

Gjennom nærlesing av Stravinskijs tekster, bøker og partiturer argumenterer Per Dahl i sin bok for at Stravinskijs musikk og hans ideer var to separate enheter som genererte forskjellige kommunikasjonsmåter.

Per Dahl presenterer en empirisk undersøkelse av Stravinskijs vokabular av tegn og uttrykk i hans publiserte musikkverk. Av denne data har Per Dahl utviklet en kompleks kommunikasjonsmodell som kan brukes som en linse for å analysere både Stravinskijs ideer om musikk slik de presenteres i verbale og litterære utsagn eller bøker, hans notasjonspraksis og hans innspilte fremføringer.

Modes of Communication in Stravinsky’s Works - Sign and Expression (Routledge)

Resultatet av Per Dahls forskningsprosjekt viser at Igor Stravinskij brukte forskjellige måter å kommunisere på, og en dypere forståelse av hans notasjonspraksis viser til dels stor avstand til hans uttalelser om fremføringspraksis.

Modes of Communication in Stravinsky’s Works - Sign and Expression (Routledge).