Ny fireårig avtale mellom UiS, NMBU og SUS

UiS, NMBU og SUS har inngått en fireårig avtale om å fortsette samarbeidet om det biomedisinske forskningssenteret SEARCH.

Published Sist oppdatert

Representanter fra NMBU og UiS på et gruppebilde
Representanter fra NMBU og UiS

Formålet med SEARCH-senteret er å fremme biomedisinsk utdanning, forsking og innovasjon gjennom tverrfaglege prosjekt. Satsingen er langsiktig for alle tre partene og samarbeidet videreføres fordi de ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort, og samtidig utvikle nye spennende samarbeidsområder. 

– Universitetet i Stavanger har høye ambisjoner om å bidra til utvikling av gode tjenester for helse og velferd. Innovasjon og tverrfaglig samarbeid skal karakterisere vår innsats på feltet. Og nettopp derfor er samarbeidet med SEARCH og NMBU av stor verdi for oss, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS.

NMBU-ansatte besøkte UiS

Representanter fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) var til stede på UiS onsdag for å dele erfaringer fra samarbeidet som har vært og for å se frem mot de neste kommende årene.

Både Klaus Mohn og Curt Rice, rektor ved NMBU, presenterte universitetenes strategi frem mot 2030. Ola Kvaløy (UiS) og Kari Kolstad (NMBU) snakket om bærekraftig fôrproduksjon, Øystein Lund Bø (UiS) og Finn-Arne Weltzien (NMBU) snakket om medisin- og helserelatert teknologi, og Eldar Søreide, Thor Ole Gulsrud (UiS) og Anne Storset (Veterinærhøgskolen) snakket om SEARCH som praksisarena. 

Den nye samarbeidsavtalen varer i fire år, og kontrakten ble skrevet under i juni av rektor ved NMBU, Curt Rice, prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland, og administrerende direktør ved SUS Helle Schøyen.

Tekst og foto: Kristin Horne