Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Et nytt forskningssenter skal samle krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Publisert Sist oppdatert

jente skriver i klasserommet
Lærere, barnehagelærere og PPT møter daglig barn og elever som strever, og har behov for kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for disse barna på best mulig måte.
(Illustrasjonsfoto: Getty)

Forskningsrådet har bevilget 32 millioner til et senter bestående av noen av Norges fremste forskningsmiljø innen spesialpedagogikk. Det nye senteret skal gi et godt forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis. Senteret ledes av Universitetet i Oslo, og Universitetet i Stavanger er samarbeidspartnere, i tillegg til Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

Forskning på tiltak og samarbeid

Universitetet i Stavanger skal lede to av de syv arbeidspakkene i senteret. Kunnskapssenter for utdanning skal lede arbeidet med systematiske kunnskapsoppsummeringer, mens Lesesenteret skal lede arbeidet med to store, randomiserte kontrollerte undersøkelser: En på lesing og en på matematikk, rettet mot elever som skårer under tiltaksgrensen på kartleggingsprøvene på første og andre trinn. UiS vil også være tungt involvert i en longitudinell observasjonsstudie som skal følge barn fra de er 4 år og opp gjennom skoleløpet.

Forskere ved UiS vil i tillegg bidra inn to arbeidspakker. Den ene skal undersøke hva som kjennetegner gode tiltak for barn med store og sammensatte vansker, og den andre skal undersøke hvordan kommuner støtter inkluderende læringsmiljøer, samt hvordan familier, skoler/barnehager og PP-tjenesten kan utvikle gode samarbeid til det beste for barn med særskilte behov.

En grunnpilar ved Lesesenteret

Dekan Odd Magne Bakke ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS ser frem til samarbeidet.

Mann smiler til kamera
Dekan Odd Magne Bakke, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS.

– Lærere, barnehagelærere og PPT møter daglig barn og elever som strever, og har behov for kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for disse barna på best mulig måte. Spesialpedagogikk og inkluderende praksis er et viktig felt for utdanning og forskning ved fakultetet vårt. Vi er stolte og glade over å kunne sette i gang med dette viktige arbeidet, sier han.

Senterleder Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret, UiS, er glad for å være en del av det nye senteret.

– Spesialpedagogisk forskning på språk, lesing og skriving har vært en av grunnpilarene til Lesesenteret siden senteret ble etablert for over 30 år siden. Vi ser frem til å være en del av en storsatsing på spesialpedagogisk forskning, sier Lundetræ.

– Faglig samarbeid er en styrke

Det nye senteret har navnet “Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support” (SpedAims), og ledes av professor Monica Melby-Lervåg ved UiO. Samarbeidet mellom flere fagmiljø er en styrke, sier Melby-Lervåg.

– Senteret involverer universiteter fra hele landet og kan dermed bidra til kunnskap som kan gi et mer enhetlig nasjonalt støttesystem. Vi i gruppen er svært glade for å ha nådd opp i konkurransen om dette senteret, og ser frem til å gjøre forskning av høy kvalitet som dirkete kan bidra til å utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte, sier hun.

Bidrar til et sterkere forskningsmiljø

Også Læringsmiljøsenteret vil være samarbeidspartner for senteret, med forskning på sosioemosjoelle vansker. Det er gledelig, mener forskningsleder Sigrun K. Ertesvåg.

– SpedAims vil forene viktig kunnskap på tvers av institusjonene og vil skape unike muligheter både for forskerne som blir involvert og ikke minst for doktorgradsstudenter som blir knyttet til senteret. Vi ved Læringsmiljøsenteret ser frem til å bidra både til å utvikle ny kunnskap om sosioemosjonelle vansker og til å bygge enda sterkere forskningsmiljø nasjonalt, sier hun.

Nasjonal innsats på et viktig felt

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby peker på at det er et viktig arbeid forskningssenteret skal i gang med.

– Styrking av dette forskningsfeltet og bidrag til god praksis er viktig for å kunne gi alle barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehager og skoler, uavhengig av barnas forutsetninger og behov. Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier Melby.

Ett av flere tiltak

Etableringen av forskningssenteret er ett av flere tiltak regjeringen setter i gang som en oppfølging av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Det er Forskningsrådet som har stått for utlysningen av midler til senteret.

Les mer hos Norges Forskningsråd

Omtalt i saka

Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking