Pasientsikkerhetsdag på UiS

Denne uken hadde forskere i SHARE pasientsikkerhetsdag for kreftsykepleierutdanningen på UiS.

Published Endret

Pasientsikkerhetsdag Inger Johanne Bergerød

Pasientsikkerhet er alltid viktig, men gjerne ekstra viktig for sårbare grupper, slik som de som er inne i kreftomsorgen. Studentene ved kreftsykepleierutdanningen får derfor en hel dag med undervisning i fra ulike forskere tilknyttet SHARE.

Professor Siri Wiig gav dem introduksjon til pasientsikkerhet som fagområdet og postdoktorene Ellinor Haukland og Inger Johanne Bergerød underviste i pasientsikkerhet for kreftpasienter og deres pårørende med perspektiver fra hverdagen som kreftlege og kreftsykepleier. Både Haukeland og Bergerød har lang erfaring innen kreftomsorg både som forskere og som praktikere. De kunne dermed inspirere studentene med både historier og forsking som var svært praksisnært og aktuelt for studentene.

'Det er alltid inspirerende og verdifullt å møte så reflekterte studenter og vi gleder oss allerede til neste pasientsikkerhetsdag!' sier Bergerød i en kommentar.

Forskere som underviste på pasientsikkerhetsdagen:

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi