Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet

RKUMV - Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet - har ansvar for å kvalitetssikre registreringen av kunstnerisk og museal formidling ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Forestillingen BLÅfugl av Siri Dybwik
Fra produksjonen BLÅfugl av Dybwikdans, 2020.

Rådet opprettedes for å ha ansvaret for vurdering og kvalitetssikring og for å foreta resultatene innen kunstnerisk og museal formidling. Vurderingen tas ut fra en modell som særskilt premierer fagfellevurderte resultater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet. Modellen baserer seg på den nåværende formidlingskomponenten og legger opp til tre ulike nivå for uttelling: A, B og C. Denne inndelingen åpner for en differensiert vekting av registrert aktivitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet, og belønner aktivitet basert på resultatets kvalitet.

To millioner kroner er avsatt til allmenn formidling og fordeles på fakultetene ut fra resultatene i modellen for uttelling.

Trenivåmodell for uttelling 

RKUMV går igjennom alle registreringer i de aktuelle underkategoriene av Cristin og leverer en sluttrapport hvor registreringene er vurdert, plassert og oppsummert i kategoriene A, B og C.

A er en alminnelig formidling, for eksempel innslag av kortere karakter.

B er fagfellevurderte resultater så som helaftens forestilling eller konsert, innspilling på anerkjent selskap eller utstilling. Denne gir uttelling fire ganger nivå A.

Nivå C er resultater på ph.d.-nivå som gir uttelling med fast pris. For C finns krav om fagfellevurdering og at resultatet har en internasjonal dimensjon.

Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet (RKUMV) består av Morten Schjeldrup Wensberg (leder), Hallgeir Skretting (SV), Kristin Armstrong Oma (AMS), Anne-Grethe Engebretsen (UB), Elina Borg Björnström (UK) og Per Dahl (UK sekretær).