Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetsseminar på Ydalir Hotel. Organisering av slike arrangementer er en av hovedaktivitetene til senteret.

Published Endret

Seminaret heter «læring på tvers av land og sektorer», og finner sted 24. august. Her møtes forskere fra ulike prosjekter, forskningsfelt og land. Å skape arenaer for nettverksbygging og møter på tvers av fagfelt, disipliner, helsepersonell og beslutningstakere er viktig og ofte vanskelig ifølge Siri Wiig. Hun er senterleder for SHARE.

Les mer om seminaret og påmelding her.

– Forskningssenteret vårt er grunnlagt med en tverrfaglig tilnærming og har lange tradisjoner for å samarbeide med internasjonale partnere fra ulike land og sektorer. Slike nettverksarenaer og møtepunkter er ofte det første og grunnleggende steget for å etablere samarbeid og prosjekter. Mange av oss som møtes her denne dagen har møttes før, diskutert planer for samarbeid og er nå involvert i prosjekter sammen, sier Wiig.

Fysisk møte med nye samarbeidspartnere

Professor Jeffrey Braithwaite fra the Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Australia og Professor David Bates, Harvard Medical School, USA ble begge rekruttert som Professor II ved SHARE under pandemien.

– Vi er så glade for endelig å kunne møte dem igjen etter perioden uten reising som vi har vært gjennom. I tillegg vil andre forskere fra Australia, Nederland og Brasil bli med oss i Stavanger, sier senterlederen.

– Et resultat av langsiktig innsats

Inger Johanne Bergerød er seminarets kontaktperson. Hun har bidratt i seminarplanleggingen sammen med de andre medlemmene i SHARE sin ledergruppe, som også inkluderer Lene Schibevaag, Heidi Dombestein og Cecilie Haraldseid-Driftland. Bergerød er en av SHAREs senterkoordinatorer og er også postdoktor. SHARE-forskere har jobbet kontinuerlig med å bygge en relasjon og tett samarbeid med internasjonale eksperter innen pasientsikkerhetsforskning de siste femten årene.

Fire kvinnelige forskere foran Ydalir Hotell
Fra venstre: Siri Wiig, Lene Schibevaag, Cecilie Haraldseid-Driftland og Inger Johanne Bergerød er spente på det kommende seminaret.

– Dette seminaret er et resultat av dette samarbeidet, ettersom SHARE gjennom årene har blitt et forskningsmiljø som forskere fra andre land ønsker å samarbeide med og besøke. Vi er veldig beæret og er svært glade for å kunne tilby et seminar med noen av de beste pasientsikkerhetsforskerne i verden, sier Bergerød.

Seminaret er en del av en internasjonal uke

Så langt har 51 personer meldt seg på seminaret. Det er organisert som en del av det de kaller for «internasjonal uke». Det vil være flere møter for å diskutere samarbeid og fremtidige muligheter og seminarer for PhD og postdoktorer, som ledes av noen av ekspertene. Dessuten arrangerer de et ekspertrådgivningsmøte i det store Resilience in Healthcare-prosjektet denne uken, noe som tyder på at andre høyprofilerte forskere også er på besøk. I tillegg blir det sosialt samvær med muligheter for mingling. Fjelltur til Preikestolen er en av aktivitetene som er planlagt.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.