Sangfellesskap i barnehagen

Å synge sammen handler om deltakelse og fellesskap. Sangen knytter mennesker sammen og kommuniserer på tvers av språk, kultur, funksjonsevne og andre ulikheter. Musikkarbeidet kan tilby en kraftfull dimensjon til alle deler av barnehagens praksis.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Det første vi gjør sammen med små barn er gjerne å synge. I dette musikalske fellesskapet knyttes kontakt mellom omsorgsperson og barn, i et fellesskap preget av kjærlighet, oppmerksomhet og empati. Det er derfor viktig at barnehagepersonalet ser på sin musikalitet som en viktig ressurs i sitt arbeid – og har musikalsk trygghet og kompetanse til å invitere til sangfellesskap i barnehagen.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultater fra forskningsartikkelen Togetherness! Adult companionship - the key to music making in kindergarten av Nora B. Kulset og Kirsten Halle (2020).

Fagfilmen demonstrerer hvordan barnehagepersonalet kan arbeide for å styrke en musikalsk praksis preget av deltakelse og mestring.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke denne ressursen vil barnehagepersonalet få kunnskap om og erfaring med hvorfor det er så viktig å synge sammen. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte. Anbefalt tidsbruk: 45 min. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Reflekter sammen rundt den musikalske praksisen i barnehagen og på avdelingen deres. 3. Syng sammen! Velg noen sanger som er enkle å dra i gang, og som gjerne åpner opp for både humor og improvisasjon. 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Fotografi av en barnehagelærer og et barn som synger sammen
Foto: Screen Story

Sangfellesskap i barnehagen

I fagfilmen viser og forteller barnehageansatte i Solvang barnehage hvordan de inviterer til sangfellesskap sammen med barna i barnehagen. Dette er ikke de samme barna og barnehageansatte som deltok i Kirstens forskning, men begrep fra forskningen brukes for å beskrive hva som skjer i filmen.

Sangfellesskap i barnehagen - en fagfilm av Kirsten Halle ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.
.

Spørsmål til refleksjon

Individuelt og i gruppe

 • Har du fått noen nye tanker om sang og musikk i barnehagen etter å ha sett filmen?
 • Hva skal til for at du skal synge oftere og friere?
 • Hvordan kan dere legge til rette for mer sang i barnehagen?

Plenum: diskuter spørsmålene ovenfor og sett opp noen felles målsetninger

 • I vår barnehage synger vi fordi...
 • Sangfellesskapet tilbyr....
 • For at jeg skal synge oftere og friere er det viktig at...
 • Sang som et relasjonelt fenomen betyr at...
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Lag en liste over sanger som skal utgjøre kjernerepertoaret i deres barnehage. Diskuter hva dere legger vekt på når dere velger ut disse sangene.

Syng sammen og la dette sangrepertoaret bli en del av barnehagens hverdagspraksis.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved UiS bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Kulset, N. B. & Halle, K. (2020). Togetherness! Adult companionship – the key to music making in kindergarten. Music Education Research, 22(3), 304-314. https://doi.org/10.1080/14613808.2020.1765155

Mål

Å Styrke den musikalske praksisen i barnehagene.

Problemstilling

 • Hva skal til for at ansatte i barnehagen skal kunne by på sin musikalitet, og ikke være så opptatt av om man synger fint nok eller om man kan spille et instrument?

Metode

Kvalitative semistrukturerte forskningsintervju med spørsmål som undersøker den musikalske praksisen i barnehagen.

Datamateriale

Intervju med barnehageansatte om den musikalske praksisen i barnehagen.

Sentrale funn

 • Den musikalske praksisen styrkes der man også er opptatt av det voksne fellesskapet.
 • Når barnehagepersonalet synger sammen opplever de at fokuset på prestasjon tones ned og at man heller blir en naturlig deltaker i det musikalske fellesskapet der både barn og voksne uttrykker seg.
 • Når barnehagepersonalet erfarer slike meningsfylte sangfelleskap i det daglige arbeidet i barnehagen, der det som skjer når de synger sammen står i sentrum, vil de etter hvert utvikle stemmefortrolighet og ekte sangglede.
Aktuelle lenker
FILIORUM - senter for barnehageforskning sin logo

Faglig ansvarlig

Dosent i musikk
51833472
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning