SHARE bidrag på Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Resiliens er i år et av temaene på pasientsikkerhetskonferansen 2021. Hele fire forskere fra SHARE skal bidra med faglig innlegg, hackathon og diskusjon. Konferansen er gratis, meld deg på!

Published Endret

Postdoktor og førsteamanuensis ved SHARE Cecilie Haraldseid-Driftland skal ha innlegget 'Hva er Resiliens?' på den årlige Pasientsikkerhetskonferansen.

3.- 4. november er det tid for den heldigitale pasientsikkerhetskonferansen 2021. Her er det er variert program hvor dag 1 vil handle om temaet 'I trygge hender' og dag 2 har overskriften 'Sammen kan vi endre'.

Det er hele fire forskere som deltar fra SHARE; Cecilie Haraldseid-Driftland skal ha et innlegg med tittelen 'Hva er Resiliens?', Siv Hilde Berg skal bidra med å 'hacke' problemstillingen «Hvordan lykkes med nullvisjonen for pasientskader?» og Siri Wiig og Cecilie Haraldseid-Driftland skal begge bidra i en samtale relatert til temaet 'Hvordan lære av det som går bra?'. Olav Røise skal bidra i samtalen 'Hva bør gjøres for å bryte stillheten og få til en kulturendring?'.

Konferansen er gratis! Her kan du kan lese mer om pasientsikkerhetskonferansen og finne lenke til påmelding.

Disse er noen fra SHARE kan du møte på Pasientsikkerhetskonferansen 2021!

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
51831431
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi