Hopp til hovedinnhold

Trender i empirisk barnehageforskning i
de skandinaviske landene 2006–2019
– en forskningskartlegging

Kunnskapssenter for utdanning og FILIORUM - Senter for barnehageforskning søkte sammen om å få anledning til å arbeide med den skandinaviske databasen over empirisk barnehageforskning for årene 2018 og 2019, og fikk positivt svar på søknaden.

Publisert: Endret:

Denne rapporten tar for seg årene 2018 og 2019, og setter resultater fra disse årene i sammenheng med tidligere forskningskartlegginger gjort for databasen NB-ECEC. Dermed er det mulig å vurdere utviklingstrender fra 2006 til 2019 på flere viktige områder.

Vi håper arbeidet som er gjort vil komme mange til nytte, både barnehageforskere, barnehagelærerstudenter, og ansatte i barnehager, og at resultatene kan anvendes i diskusjoner blant beslutningstakere, skriver forfatterne i innledningen.

Rapporten er utarbeidet av May Irene Furenes (KSU), Elin Reikerås (FILIORUM), Thomas Moser (FILIORUM) og Elaine Munthe (KSU).

Les hele forskningskartleggingen her (PDF)