Trender i empirisk barnehageforskning i
de skandinaviske landene 2006–2019
– en forskningskartlegging

Kunnskapssenter for utdanning og FILIORUM - Senter for barnehageforskning søkte sammen om å få anledning til å arbeide med den skandinaviske databasen over empirisk barnehageforskning for årene 2018 og 2019, og fikk positivt svar på søknaden.

Publisert Sist oppdatert

Denne rapporten tar for seg årene 2018 og 2019, og setter resultater fra disse årene i sammenheng med tidligere forskningskartlegginger gjort for databasen NB-ECEC. Dermed er det mulig å vurdere utviklingstrender fra 2006 til 2019 på flere viktige områder.

Vi håper arbeidet som er gjort vil komme mange til nytte, både barnehageforskere, barnehagelærerstudenter, og ansatte i barnehager, og at resultatene kan anvendes i diskusjoner blant beslutningstakere, skriver forfatterne i innledningen.

Rapporten er utarbeidet av May Irene Furenes (KSU), Elin Reikerås (FILIORUM), Thomas Moser (FILIORUM) og Elaine Munthe (KSU).

Les hele forskningskartleggingen her (PDF)