UiS leder nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor

Et nytt nettverk samler over 100 forskere fra hele Norge. Målet er å koble forskere og synliggjøre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

Ann Karin Tennås Holmen leder forskernettverket.

Offentlig sektor har de siste ti årene blitt utsatt for økende krav om effektivisering av tjenester, organisering og arbeidsprosesser.

Sammensatte utfordringer krever mer samarbeid på tvers av sektorer i tillegg til at vi i dag stiller større krav til offentlige tjenester. Dette er noen av årsakene til at innovasjon er satt på dagsorden i alle deler av offentlig sektor. 

Plattform for innovasjonssamarbeid 

Nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) er opprettet for å koble forskere og andre som er interessert i innovasjon i offentlig sektor. Allerede teller nettverket over 100 forskere, samt sentrale kontaktpersoner fra forvaltningen.

Førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen ved Institutt for medie- og samfunnsfag leder arbeidsgruppen.

Nettverket skal å bidra til at folk finner hverandre.

– Det gjelder både forskere som skal samarbeide, og ansatte i kommuner og andre som er opptatt av offentlig innovasjon, sier Kerenina K. Dansholm som er administrativ støtte for nettverket. 

Satsingen på innovasjon i offentlig sektor har økt de siste årene, og mange norske forskere og forskningsmiljø er aktive på området. Men mye av arbeidet og ekspertisen har ikke vært synlig nok. 

– Ofte har det blitt vist til andre land, som Danmark, når man skal komme med eksempler eller illustrere noe innen innovasjon i offentlig sektor. Det har blitt gjort selv om det skjer mye på feltet i Norge. Et nettverk er viktig for å vise aktiviteten her i landet og bidra til mer samarbeid, sier Dansholm. 

Nettverket ble etablert etter oppfordring fra Norges forskningsråd og Kommunal- og moderniseringsdepartmenetet, og initiativ fra Høyskolen i Innlandet. 

Første steg var å kartlegge forskere, miljø og prosjekter som finnes på institusjoner som arbeider med innovasjon i offentlig sektor. Det ble en lang liste. På nettsiden innoff.no, som ble lansert denne måneden, finnes en oversikt sortert både etter forskningsområder og geografisk tilhørighet. 

– Det er oversiktlig for alle som leter etter en ekspert eller samarbeidspartner. Hvis noen leter etter en forsker å samarbeide, skal man enkelt kunne finne noen i nærheten, sier Dansholm. 

Stor aktivitet 

Nettverket har allerede arrangert sin første workshop og planlegger flere. I slutten av mai inviterer de til forskerseminaret «Sosial innovasjon i utdanning, helse- og velferdstjenestene» på Universitetet i Stavanger. 

Neste år arrangeres konferansen PUBSIC (Innovation in Public Services and Public Policy) i Stavanger, og nettverket arbeider med to spesialutgaver (special issues) til journaler. Til den første utgaven er det allerede samlet inn artikler i nettverket. 

I forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, har nettverket også dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og skal ha workshoper for å gi innspill i forbindelse med arbeidet.

I forrige måned ble boken «Innovasjon møter kommune» lansert. Ann karin Holmen og Toril Ringholm er redaktører og boken tar for seg hva som skjer når innovasjonsideer møter kommunen. Forfatterne som bidrar i boken er knyttet til nettverket. 

Organisering av nettverket 

Formelt er nettverket etablert som prosjekt ved UiS, og UiS har for tiden sekretariatsfunksjonen. Førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen ved Institutt for medie- og samfunnsfag leder arbeidsgruppen som består av representanter fra forskningsinstitusjoner i hele landet. Forskningsrådet er observatør i arbeidsgruppen.

Nettverket er åpent for forskere som definere seg som å jobbe med temaet. Det er gratis å bli medlem i nettverket, og det skal være en kontaktperson på hver institusjon. Kontaktpersonen skal representere nettverket og ved behov støtte for deres institusjon. 

Tekst: Karoline Reilstad

Først publisert 02.04.2019