Hopp til hovedinnhold

UiS med flere sterke søknader om senter for fremragende forsking

Seks fagmiljø ved UiS har søkt om å bli senter for fremragende forsking. I tillegg er UiS-forskere med på to søknader fra Stavanger Universitetssjukehus.

Publisert: Endret:

Om noen uker avgjøres det hvem som går videre til runde to i prosessen mot å bli senter for fremragende forskning.

– Det vil være en fjær i hatten til Universitetet i Stavanger om vi lykkes med å nå opp i den beinharde konkurransen om å bli senter for fremragende forskning (SFF), sier Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS.

De seks fagmiljøene som har søkt om den langsiktige grunnfinansieringen som en SFF gir, er knyttet til miljøhumaniora, risikostyring, fysikk, helse, innovasjon og ledelse.

– Bygd opp sterke forskermiljø

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljø mulighet til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Dette er femte gang at Forskningsrådet skal velge ut slike fremragende sentre, og tredje gang UiS-forskere deltar med søknader.

– Vi er stolte over at universitetet har bygget opp såpass mange sterke forskermiljø som konkurrer om senterstatus på nasjonalt nivå. Det er spennende å følge med på utviklingen av disse miljøene, sier prorektoren.

Mennesker og miljø

Forskerne i Greenhouse med professorene Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen i spissen, søker om grunnfinansiering til Greenhouse Center for More-than-Human Studies. Ambisjonen er å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur, miljø og teknologi. 

Kvalitet og sikkerhet i helsesektoren

Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten – SHARE – er det fremste fagmiljøet i Norge innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Fagmiljøet, som er ledet av professorene Karina Aase og Siri Wiig, søker nå å bli et senter som skal bidra til en ny og bedre forståelse av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten internasjonalt. Senteret de søker grunnfinansiering til, har tittelen Centre for studies in adaptive capacity in healthcare - ADAPT. Denne forskningen skal gjøres i samarbeid med forskere ved Norsk luftambulanse og NTNU.

Forsker fram effektiv lederpraksis

ENACT- Centre for experimental field research on leadership enactment skal ledes av professor Mari Rege i samarbeid med professor Oddny Solheim og professor Sigrun Ertesvåg. Senteret skal undersøke tiltak for å fremme lederpraksis som skal bidra til motivasjon og læring.

I ulike organisatoriske settinger som i familien, i klasserommet og på arbeidsplassen er det mange som ikke får tilstrekkelig mulighet til å trives og utvikle seg. En årsak er at ledere, det vil si de som er ansvarlige for å støtte opp om en persons trivsel og utvikling, ikke lykkes i sine roller som foreldre, lærere eller ledere.

Et sentralt forskningsspørsmål i senteret er: Hvilke faktorer støtter og opprettholder effektiv lederpraksis i familien, klasserommet og på arbeidsplassen? Søknaden bygger videre på de gode erfaringane i Synapselab med store randomiserte felteksperiment i tett samarbeid med organisasjoner.

Skal identifisere utfordringer med innovasjon

Det søkes også grunnfinansiering gjennom SFF-ordningen til Centre for Innovation, Institutions and Policy – CIIP.  Forskergruppen som har tatt initiativ til dette senteret skal se nærmere på hvordan teknologiske endringer og innovasjon endrer aktiviteten, produksjonen og organiseringen i en virksomhet, og hvordan dette forårsaker økonomiske, sosiale og politiske utfordringer for enkeltpersoner, bedrifter og regioner i Europa og USA. CIIP ledes av professor Andrés Rodríguez-Pose og førsteamanuensis Marte C.W. Solheim.

Kvark-laboratorium

Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS er størst innen sitt fagområde på landsbasis. Med sitt arbeid med fundamentale problemstillinger innen teoretisk fysikk er de et av de tyngste grunnforskningsmiljøene ved UiS. Nå søker de om å få etablere et quark-lab-senter med tittelen Computational quark-matter laboratory (Quark-lab). Laben skal ledes av førsteamanuensis Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Aleksi Kurkela

Forskergruppa ved UiS ønsker med Quark-Lab å gi tyngde til Norges globale lederrolle innen atom-, partikkel- og astrofysikk. Forskerne ligger i tet når det gjelder å gi svar på noen av de viktigste spørsmålene innen atom- og astrofysikk, som har stått ubesvart i mer enn tre tiår.

Pandemi og klimaendringer

Samfunnssikkerhetsmiljøet søker om å opprette Centre for Risk-Informed Policy – CRISP – under ledelse av professor Frédéric Bouder. Dersom søknaden får gjennomslag vil det bli det første senteret som samler fagene risikoforskning og risikoanalyse

Fokuset er på pandemier, klimaendringer og samfunnssikkerhet og hvordan risiko vurderes, evalueres, kommuniseres og brukes som beslutningsgrunnlag.

Tekst: Karen Anne Okstad og Elin Nyberg