Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen

Margrethe Jernes forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 1. mars 2013. Jernes har blant annet sett på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse.

Publisert Sist oppdatert
Bilde av Margrethe Jernes
Margrethe Jerne disputerer 1. mars. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

Første gang publisert 04.03.2013

Margrethe Jernes har studert og analysert samhandling mellom barn og mellom barn og voksne i lek og aktivitet i digitale omgivelser i barnehagen. Tittelen på avhandlingen er «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen».

Både førskolelæreres og barns betraktninger rundt situasjonene som oppstår og samhandlingen under databruken er brukt for å belyse problemstillingen i avhandlingen. Jernes har også sett på samspill ved datamaskinen med tanke på inklusjon og eksklusjon.

Har konsekvenser
Avhandlingen viser at introduksjon av digital teknologi i barnehagen har konsekvenser på flere områder. Jernes mener det er viktig at barnehageansatte tenker gjennom begrunnelsen for bruk av teknologi i pedagogiske sammenhenger i barnehagen.

For de som arbeider med å utdanne barnehagelærere gir avhandlingen kunnskap om barn og teknologi i et samfunnsperspektiv. 

- Målet har vært å bidra til å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag på dette viktige feltet, også i forhold til norske forhold, sier Margrethe Jernes.

Feltarbeidet

Under feltarbeidet i barnehagene har Jernes benyttet seg av både intervjuer og observasjon.

Avhandlingen er et selvstendig arbeid i forskningsprosjektet «Digitale objekts plass i barns sosial og språklige danning i barnehagen», som er finansiert av Norges forskningsråd.

Margrethe Jernes (53) kommer fra Kristiansand og ble utdannet førskolelærer ved Høgskolen Stord/Haugesund i 1985. Hun avla hovedfagseksamen i pedagogikk ved Universitetet i Bergen i 2003.

I dag er hun ansatt i en kvalifiseringsstilling for førsteamanuensis ved Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Veiledere

Bedømmelseskomitéen vil bestå av professor Gunnar Grepperud ved Universitetet i Tromsø, universitetslektor/ PhD Agneta  Ljung-Djärf ved Högskolan i Kristianstad og professor Stein Erik Ohna, UiS. Dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet vil lede disputasen.

Professor Marit Alvestad, UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet, mens professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskolen Stord/Haugesund har vært medveileder.

Alle interesserte er velkomne til disputasen som finner sted fredag 1. mars klokken 12:00 i Kjell Arholms hus, Auditorium 3.