Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende sporstoffer. Sporstoffene skal brukes til å estimere hvor mye gjenværende olje det er i reservoaret.

Published Endret
Mario Helder Lopes da Silva. Foto: Privat
Mário Helder Lopes da Silva. Foto: Privat

Silva forsvarte sin doktorgradsavhandling Development of new oil/water partitioning tracers for the determination of residual oil saturation in the inter-well region of water-flooded reservoirs 15. april.

I doktorgradsprosjektet har Silva utviklet en metode for kvalifisering av nye sporstoffer for bruk i såkalte Partitioning Inter-well Tracer Tests (PITT). PITT er et verktøy for å estimere gjenværende olje i den vannflømmede delen av et reservoar. Syv nye sporstoffer er nå klare til å testes på felt.

Disse sporstofftestene har et enormt potensial som karakteriseringsverktøy for økt oljeutvinning (IOR), og vil få større betydning etter hvert som oljefeltene på norsk sokkel modnes. Til dags dato er det få vellykkede partisjonerende sporstofftester, og en av hovedårsakene til dette er bruken av uegnede sporstoffer.

Silva har studert detaljene og kravene til PITT-testene, og laget en metode basert på studier av kjemisk og termisk stabilitet, likevekt i væskefase, dynamiske flømmingsegenskaper og avansert analytisk kjemi for å utvikle nye sporstoffer. Sporstoffene ble valgt med utgangspunkt i viktige fysiokjemiske egenskaper og ble deretter testet. Syv nye sporstoffer for brønn-til-brønn-applikasjoner er nå klare for testing på felt. Denne typen test måler den gjenværende oljemetningen i de flømmede volumene mellom brønnpar, og gir viktige data for utforming og evaluering av IOR-prosjekter.

Doktorgradsarbeidet er ett av prosjektene ved the National IOR Centre of Norway, et forskningssenter med UiS, IFE og NORCE som samarbeidspartnere, finansiert av Norges forskningsråd og industrien.

Om kandidaten: Mário Helder Lopes da Silva (42) bor i Strømmen. Han er opprinnelig fra Porto i Portugal. Han har en bachelor- og mastergrad i kjemi fra School of Engineering ved Polytechnic University of Porto. For tiden jobber han som forsker ved sporstoffavdelingen ved IFE.