Hopp til hovedinnhold

Webinar – Caring futures: Posthuman Care with Dr. Amelia de Falco

Mandag 3. mai 2021 kl. 11:00-12:00,
Zoom.

This year we are introducing our webinar series as part of the project Caring Futures.

Publisert: Endret:

On Monday May 3rd 2021 we have invited associate professor Amelia de Falco from the Faculty of Arts, Humanities and Cultures at the University of Leeds, UK.

De Falco specialises in questions of vulnerability, ageing, care and the posthuman in contemporary cultural narrative, and will be presenting her current research projects on Posthuman care.

At the start of the webinar, Amelia de Falco will give a 15-20 minute presentation before we open for questions and debate with and between the participants.

Webinar chair: Ingvil Førland Hellstrand

Register for the webinar here

Caring Futures

Forskningsprosjektet vil gi ny kunnskap til brukere og profesjonelle i primær- og spesialisthelsetjenestene, velferdstjenestene og samfunnet som helhet. Målet er å bidra med forskning som kan sikre kvalitet i teknologi-medierte omsorgspraksiser, og å ta vare på omsorgsetiske perspektiv på relasjonsarbeid, med implikasjoner for praksis, policy og utdanning.