Webinar om forskning på lærertetthet

Mandag 19. juni 2023 kl. 14:00-15:00,
Online.

Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen? Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lesesenteret, UiS og NIFU inviterer til webinar om forskning på lærertetthet.

Published Endret

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen
Dette er det andre webinaret om forskning på lærertetthet. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Da lærernormen ble innført i 2018, skulle den sikre flere lærere til skoler som har hatt mange elever per lærer. Vi har bedt forskere fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NIFU om å presentere sine funn fra forskning på lærertetthet. Du vil blant annet få vite mer om virkningen av statlige tiltak for å øke lærertettheten, og om hvilken effekt undervisning i mindre grupper og ordning med to lærere har på elevers læring og trivsel.

Velkommen til webinar!

Webinaret vil bli tilgjengelig her. Det er ikke nødvendig å melde seg på.
Webinaret blir tatt opp og publiseres på Udirs nettsider i etterkant.

Program

Statlige satsinger for økt lærertetthet

  • Forskning på økt lærertetthet i skolen – Astrid Sandsør, førsteamanuensis ved UiO og forsker ved NIFU
  • Hovedfunn fra evalueringen av lærernorm - Cathrine Pedersen, forsker ved NIFU
  • Dialog mellom forskerne og Morten Rosenkvist, direktør i Udir


To effektforskningsprosjekter om bruk av ekstra lærerressurser

  • 1+1-prosjektet – Vibeke Opheim, forsker ved NIFU
  • Two Teachers-prosjektet – Oddny Solheim, professor ved UiS
  • Dialog mellom forskerne og Morten Rosenkvist


Her finner du mer informasjon om evalueringen av lærernorm

Mer informasjon:

Two Teachers

Hva har økt lærertetthet å si for elevenes lesing og skriving på 1. og 2. trinn?

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk