Vikingtidens Hafrsfjord

I denne rundreisen har vi samlet flere av de viktige områdene rundt Hafrsfjorden - områder hvor Arkeologisk Museum har hatt arkeologiske utgravinger, med arbeidsbilder og bilder av funn fra disse - samt litt historie om andre viktige områder. Trykk på kartet for å få en tur rundt Vikingtidens Hafrsfjord! Du kan deretter trykke deg rundt i kartet i de områdene du ønsker å lese mer om - eller bare scrolle deg nedover for å få med deg alt. Husk lyd på det siste stoppet. God rundreise!

Vikingtidens Hafrsfjord