Fem prinsipper for overgangen fra barnehage til skole

Ved å se på tidligere forskning har forskere ved Kunnskapssenter for utdanning utarbeidet fem prinsipper som må ivaretas for å sikre best mulig overgang fra barnehage til skole.

Published Endret
Photo by CDC on Unsplash

Det er mange metoder lærere i barnehage og skole kan bruke for å gjøre overgangen fra barnehage til skole så god som mulig for barna. I den systematiske kunnskapsoversikten Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole fra Kunnskapssenter for utdanning ved UiS gir forfatterne disse anbefalingene for å lykkes med overgangen:

Samarbeid mellom barnehage og skole:

 • Få til et tett faglig samarbeid mellom barnehagelærere og lærere i skolen.
 • Barnehage og skole må utveksle av informasjon om barna.
 • Tilrettelegg for samarbeidsprosjekter mellom barnehage og skole.

Samarbeid mellom foreldre og skolen:

 • Skolen bør ha en åpen og gjensidig dialog med foreldre før, under og etter overgangen.

Tiltak som kan iverksettes av barnehagen:

 • Gjør barna kjent med skolen.
 • Etabler et felles forum for informasjon og diskusjon.
 • Arbeid for bedre sammenheng i overgangen.

Tiltak som kan iverksettes av skolen:

 • Velkomstprogrammer
 • Tydelige formulerte mål og forventninger 
 • Fleksible og dynamiske overgangspraksiser 

Fem prinsipper for overgangen fra barnehage til skole:

Analyser av tidligere forskning viser at det er viktig å ivareta disse fem prinsippene:

 • transparens – at foresatte og barna må vite og forstå hva barnehage og skole gjør
 • prosess – overgangen fra barnehage til skole er en prosess, ikke en enkelthendelse
 • kontinuitet – at det er en sammenheng mellom det som skjer i barnehagen og det som skjer på skolen
 • relasjoner – godt samarbeid og partnerskap
 • hybrid pedagogikk – en pedagogikk som bygger på både barnehagens og skolens praksis 

– Alle eksemplene ovenfor er eksempler på ulike aktiviteter som kan foregå for å ivareta disse fem prinsippene, sier Elaine Munthe, leder for Kunnskapssenter for utdanning. 

Se også: Læring for livet

Mer om samme tema: