Hopp til hovedinnhold

Forskingsdagane i Stavanger-regionen 2021

Fred og konflikt er tema for årets festival, som startar onsdag 22. september. Dei neste ti dagane byr vi på eit variert program for vitelystne i alle aldrar. Sjå programmet her.

Publisert: Endret:
Forsker-standup på Kåkå
Forskningstorget på torget i Stavanger
Andre arrangement på Folken, Kåkå, Arkeologisk musem, Universitetsbiblioteket

Program 2021

Forskar Grand Prix er det største arrangementet under Forskingsdagane. Ida Sjursø fra Læringsmiljøsenteret gjekk heilt til topps i den lokale finalen på Folken i september 2020.

Om Forskingsdagane

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg ti dagar lang festival i regi av Noregs forskingsråd som Universitetet i Stavanger og ei rekke andre forskings- og kunnskapsinstitusjonar i heile landet tar del i.

Eit viktig mål for festivalen er å skape begeistring og forståing for forskning. Gjennom ei rekke forskjellige arrangement kan folk i alle aldrar og på alle kunnskapsnivå få eit innblikk i forsknigsverda. Arrangementa går føre seg både på og utanfor forskarens vante arenaar for forskingsformidling.

Festivalen har blitt arrangert kvart år sidan 1995 og er ein av Europas store, nasjonale forskningsfestivalar. Kvart år peikar Forskningsrådet ut eit overordna tema for festivalen som dei fleste arrangementa handlar om på ein eller annan måte.

Festivalen startar kvart år på onsdagen i veke 38 og varer til søndagen i veke 39.

Arbeidsgruppa for Forskningsdagene Stavanger-regionen består av folk frå Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger universitetssjukehus, Tekna, Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. UiS har koordinatoransvaret i regionen samt eit spesielt ansvar for ekstern kommunikasjon.

Prosjektleiar for Forskingsdagane i Stavanger-regionen er Unni Berland, kommunikasjonsrådgjevar ved Universitetet i Stavanger

Les meir på nettsida til Forskingsdagene

På labben

På labben er ein programserie som vert sendt dagleg på Instagram TV under Forskingsdagane, der sjåaren får besøke ulike forskarar på labben deira. Her fortel forskarar om korleis dei jobbar på labben, og ikkje minst kvar labben er. For det er ikkje slik at alle forskarar jobbar i kvit frakk og med reagensrøyr på ein labb. Forsking skjer på mange ulike stadar, og sjåaren får eit innblikk i gjennom filmar sendt inn frå forskingsinstitutt som vil visa fram korleis dei jobbar.

Du kan sjå filmar frå heile landet her.

Filmar frå Forskingsdagane i Stavanger-regionen

Fekk du med deg dette?