Hopp til hovedinnhold

KÅKÅnomics-fagseminar på UiS: Misjon eller marked?

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 12:15-15:00,
Universitetet i Stavanger.

Mazzucatos "missions" som løsning på vår tids store utfordringer har blitt heftig debattert denne våren. I dette fagseminaret stiller vi spørsmålene: Hva innebærer egentlig "mission"-tilnærmingen, og hvordan kan den hjelpe oss til å møte de store utfordringene som Norge og verden står ovenfor? Hva kan innovasjonsforskningen bidra med som klassisk samfunnsøkonomi overser?

Publisert: Endret:
KÅKÅnomics 2021

Staten er tilbake. Etter 40 år med markedsliberale reformer, synes staten og kapitalen å finne sammen i et nytt interessefellesskap. Triggeren er de store samfunnsutfordringene – korona, klima og grønn omstilling.

Markedets koordinerende, desentraliserende og konkurranseskapende funksjon står ikke lenger like høyt i kurs, verken hos politikere eller kapitaleiere. Snarere blir markedsløsninger oftere identifisert som et hinder for å nå store samfunnsmål.

Innovasjonsforskeren Mariana Mazzucato har vært en viktig inspirator for denne nyorienteringen. Hun utfordrer den klassiske ideen om markedssvikt som grunnlag for markedsregulering, og tar i stedet til ordet for en «mission- oriented»-tilnærming, der staten skal stille til rådighet risikokapital, peke ut satsningsområder og koordinere alle gode krefter for å nå noen overordnede samfunnsmål — noen missions.

I årets akademiske åpningsseminar går vi dybden på disse problemstillingene. Vi spør:

Hva innebærer egentlig «mission-tilnærmingen», og hvordan kan den hjelpe oss til å møte de store utfordringene som Norge og verden står ovenfor? Hva kan innovasjonsforskningen bidra med som klassisk samfunnsøkonomi overser? Hvor rettet skal FOU-politikken være mot statlig definerte samfunnsutfordringer? Skal staten som stor markedsaktør bruke innkjøps- og anskaffelsespolitikk til å fremme politiske målsetninger? Og hvor blir det av markedet i alt mylderet?

Vi har invitert fire fremragende forskere til å belyse disse spørsmålene:

 • Jan Fagerberg, professor Emeritus, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitet i Oslo
 • Lars Coenen, professor i Innovasjon og bærekraftig omstilling, Mohn-senteret for Innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet
 • Malin Arve, prorektor og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole
 • Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Møteleder: Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Registrer deg for å delta

Arrangementet er gratis, men du må registrere deg på forhånd. Registrer deg på kknomics.no.

KÅKÅnomics 2021

Fagseminaret er en del av KÅKÅnomics 2021. Handelshøgskolen ved UiS er partner og medarrangør av økonomifestivalen.

Les mer om festivalen, se program og bestill billetter på kknomics.no.

Flere arrangement under KÅKÅnomics 2021

KÅKÅnomics 2021

27.–30. oktober 2021

Viktig informasjon i forbindelse med Covid-19

 • KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets og kommunens retningslinjer for gjennomføring av kulturarrangement.
 • Pga. behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
 • Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
 • Pga. Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
 • Festivalpasset er personlig og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategorien «Med festivalpass».
 • Enmetersregelen gjør at KÅKÅnomics 2021 foreløpig opererer med noe redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
 • Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga Covid-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.