Forskere ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Våre forskere har lang erfaring fra pasientsikkerhet og består av medlemmer både fra Universitetet i Stavanger og fra våre partnerinstitusjoner.

Published Endret
Forskergruppen SHARE
Høy kvalitet og god sikkerhet for pasientene er målet for forskere ved pasientsikkerhetsmiljøet ved UiS (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Senterledelse

Professor Siri Wiig er leder for SHARE. Lene Schibevaag er senterkoordinator,Inger Johanne Bergerød og Heidi Dombestein er senterkoordinatorer, og Cecilie Haraldseid-Driftland er kommunikasjon- og formidlingsansvarlig for senteret.

Professor
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vitenskapelig assistent
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskere ved UiS

Professor
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51834256
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Dosent
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern u/betaling
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Avdelingsleder
51834260
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51834141
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51834203
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51832448
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51831431
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Paviljong 15 Kontor P-227
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Prodekan for forskning og innovasjon
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
Postdoktor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
51831463
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Forsker
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Stipendiater

Stipendiat
51832482
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor
51833279
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern u/betaling
51832881
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51832988
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Doktorgradsstipendiat
51833148
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
51833688
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
51831158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Stipendiat
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Kristen Rasmussen
Stipendiat
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Per Bredmose
Stipendiat
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stipendiat
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stipendiat
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

NTNU Gjøvik

Førsteamanuensis, NTNU Gjøvik
NTNU Gjøvik
Bjørn Morten Hofman
Professor
NTNU Gjøvik
Marie Louise Hall-Lord
Professor
NTNU Gjøvik
Kristian Ringsby Odberg
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Sigrid Wangensteen
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Maren Kristine Raknes Sogstad
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Eivind Richter Andersen
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Oddveig Reiersdal Aaberg
Stipendiat
NTNU Gjøvik/Universitetet i Agder
Tore Karlsen
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Jon Petter Blixt
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Universitetslektor
NTNU Gjøvik
Postdoktor
NTNU Gjøvik
Universitetslektor
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik

Professor II

Honorary Professors

Andre

  • Signe Berit Bentsen – professor, Høgskulen på Vestlandet
  • Dag Thomas S. Johannesen –førstemamanuensis, Universitetet i Agder
  • Anne Strand Finstad - ph.d-stipendiat, Oslo Universitetssjukehus
  • Camilla Olaussen - ph.d-stipendiat Lovisenberg diakonale høgskole
  • Siri Lerstøl, ph.d-stipendiat, Stavanger Universitetssjukehus/UiS
  • Therese Johannessen, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
  • Stephen Johan Mikal Sollid, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Tilbake til SHARE