Fra elev til student

Hvordan kan vi få flere studenter til å gjennomføre utdanningen? Et nytt, forskningsbasert prosjekt ved UiS har som mål å gjøre overgangen fra elev til student lettere.

Published Endret
Fakta

Prosjektperiode: Pilot studieåret 2023/2024

Deltakere: Bachelorstudenter ved studieprogrammene religion, historie, nordisk og engelsk og førsteårsstudenter ved lektorprogrammet 8-13. trinn ved IKS

Samarbeidspartnere: Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetsbiblioteket

Prosjektet "Fra elev til student" vil hjelpe ferske studenter å utvikle personlige ferdigheter som gjør det lettere å fullføre utdanningen. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Lav gjennomstrømming er en utfordring ved mange av studieprogrammene ved UiS, som i landet ellers. Fra elev til student er et prosjekt med mål om hjelpe ferske studenter til å utvikle personlige ferdigheter som er nødvendige for å gjøre det godt som student, også kalt studentkompetanse.

Tiltaket er fagovergripende og tar sikte på å sette nyankomne studenter i stand til hjelpe seg selv, både ved inngangen til studiene og senere i studieløpet, blant annet ved å utholde større arbeidskrav, løsere strukturer og rolleendringen «fra elev til student».

Høsten 2023 blir det gjennomført en pilot blant førsteårsstudenter på fire bachelorprogrammer ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I løpet av studieåret settes det av to timer hver uke til fellesøkter eller kollokvieøkter knyttet til relevante temaer, som blant annet skrivekurs i regi av biblioteket og eksamensforberedelse.

Prosjektet er initiert av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS, og studenttiltakene tar utgangspunkt i funn fra et utvalg av systematiske kunnskapsoversikter med tema gjennomstrømming og frafall i høyere utdanning. Kunnskapsoversiktene er identifisert og videreformidlet gjennom Kunnskapssenter for utdanning.

Prosjektleder er fra høsten 2023 Fredrik Skår, seniorrådgiver ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Les mer om prosjektet:

Relevante forskningsnotater

Her er er om temaet gjennomstrømning som KSU har laget, på basis av internasjonale, systematiske kunnskapsoversikter:

KSU-ansatte involvert i prosjektet:

Seniorrådgiver
51834593