Fremme av innovasjon i utdanning gjennom samarbeid mellom universitet og industri

Eat, Think & Innovate: Match med en master – Hva kan masterstudenter gjøre i bedrifter?

Publisert Sist oppdatert

Arrangementet "Eat, Think & Innovate" som ble arrangert av prosjektet Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, utforsket nylig temaet "Match med en master – Hva kan masterstudenter gjøre i bedrifter?" Dette treårige initiativet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Universitetsfondet og Universitetet i Stavanger (UiS). Målet er å transformere Ullandhaug-området til et globalt anerkjent senter for utdanning, forskning og innovasjon.

Prosjektet fokuserer på fem nøkkelområder:

  • Talent
  • Testing
  • Tilskudd
  • Tilbud
  • Tydelighet

Arrangementet var designet for å styrke båndene mellom lokale bedrifter og UiS, spesielt når det gjelder utdanningssamarbeid. Høydepunkter inkluderte introduksjonen av to betydelige tiltak: Samarbeidsportalen og InGenious-programmet, begge rettet mot å fremme nærmere samarbeid mellom studenter og næringsliv

Eat Think Innovate
Fra venstre: Utku Ali Riza Alpaydin, Lene Tønnesen og Nelly Narges Karimi

Utku Ali Riza Alpaydin, rådgiver ved Avdeling for innovasjon og eksternt samarbeid og prosjektleder for Innovasjonsdistriktsprosjektet, holdt åpningstalen og presenterte prosjektet og veien videre.

Senere presenterte Lene Tønnesen Samarbeidsportalen og Alumninettverket ved UiS.

Samarbeidsportalen er et verktøy for å registrere, publisere, søke, tildele og signere dokumenter som må formaliseres før en student kan begynne å skrive en bachelor- eller masteroppgave. Eksterne bedrifter kan også legge ut jobbannonser for våre studenter og nyutdannede, samt registrere utfordringer/ casestudier som tverrfaglige studentteam fra UiS kan løse gjennom InGenious-programmet knyttet til etablerte kurs ved UiS eller av internasjonale studenter fra ECIU-nettverket.

UiS Alumni gjør det lettere å opprettholde kontakt med tidligere klassekamerater og å skape og koble seg til nye nettverk. Her kan alumner holde seg oppdatert innenfor sitt akademiske fellesskap, se hvilke videre- og etterutdanningstilbud UiS tilbyr, og finne spesialtilbud for alumner.

Nelly Narges Karimi, programleder ved Avdeling for innovasjon og eksternt samarbeid, presenterte muligheter for masterstudenter knyttet til eksterne interessenter. Hun presenterte også InGenious-programmet for både studenter og representanter fra industrien.

InGenious-programmet ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et innovativt initiativ designet for å bygge bro mellom akademia og industri og forberede studenter for arbeidslivet og en bærekraftig fremtid. Det gir en plattform der studenter kan engasjere seg i prosjekter i den virkelige verden og samarbeide med eksterne bedrifter. Ved å delta i InGenious, får studentene verdifull praktisk erfaring og ferdigheter som er avgjørende for deres fremtidige karrierer. InGenious øker ikke bare studentenes ansettelsesevne, men fremmer også en tettere forbindelse mellom universitetet og industripartnerne, og skaper et dynamisk økosystem for læring og profesjonell vekst.

Martin Ydalir
Martin Sagen, direktør for Ydalir Hotel

Den siste presentasjonen ble gitt av Martin Sagen, direktør for Ydalir Hotel. Han samarbeidet nylig med UiS InGenious og Lyspæren i en workshop for studenter for å designe fremtidens hotell. Han delte den vellykkede historien om dette samarbeidet. Målet med den heldags workshopen var å involvere studenter med forskjellige bakgrunner i en idéskapende prosess, med fokus på innovative ideer for multifunksjonell bruk av fellesområder og integrering av digitalisering i hotellet. Ved å anvende Design Thinking-metoden og Double Diamond-rammeverket, dedikerte studentteamene seg til å presse grensene for kreativitet og funksjonalitet, utover tradisjonelle hotellfeltsrom.

Arrangementet ble avsluttet med en spørsmål og svar-runde og senere mingling.